Çukurova Balkon

Maltepe'de 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Maltepe'de 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla! Maltepe'de 8 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi, İstanbul Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan tarla vasfındaki gayrimenkulün 1/4 hissesini satışa çıkardı. İhalesi 30 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi, İstanbul Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan tarla vasfındaki gayrimenkulün 1/4 hissesini satışa çıkardı. İhalesi 30 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi.


T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. İCRA DAİRESİ


2011/9730 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, 16142 Ada No, 164 Parsel No, GÜLSUYU

Mahalle/Mevkii, Satışı yapılacak taşınmaz İstanbul ili Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mah. eski 1536 ada yeni 16142 ada 164 parselde kain 6.295 metrekare yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın 1/4 hissesidir.


Taşınmaz Maltepe ilçesi bağlarbaşı mh. cengiz topel cad sonunuda karayolları sitesinin sınırında ayedaş genel müdürlüğünün karşısında bulunan üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı taşınmazdır.


Adresi : Yukarıda yazılı


Yüzölçümü : 1.573,75 m2


Arsa Payı : 1/4 hisselidir


İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı i nar ve şehircilik müd. 17/06/2015 tarih

27827246-310.05-E.l87311 sayılı imar durumu yazısında Mahtepe ilçesi Bağlarbaşı Mah. 33/4 pafta eski 1536 yeni 16142 ada 164 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 26.02.2007-21.025.2008-08.10.2010-01.12.2011 t.t'Li Maltepe E-5 güneyi uygulama imar planında ( 5/A/4 ), ( 0.20-0,40/1.50 ) emsal yapılanma şartlarında konut alanında kısmen yolda kısmen de park alanında kalmakta olup, donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.


Kıymeti : 8.000.000,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında d gibidir.


1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 10:30 - 10:35 arası


2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 10:30 - 10:35 arası


Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU - İstanbul Anadolu Adliyesi / İSTANBUL


Satış şartlan :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.ıııvap.ı, ov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış lalebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 201 1/9730 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/11/2016