Mamak'ta 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Mamak'ta 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara İli Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi Kayalıdere mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 267 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. 


Ankara İli Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi Kayalıdere mevkiinde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 267 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor.

 

Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi Kayalıdere mevkiinde kain Tapunun 66 parselinde kayıtlı 29.700-m2 yüzölçümünde üzerinde her hangi bir yapı ya'da muhdesat bulunmayan imarsız tarla vasıflı taşınmazın, Dosyamız borçlusu Namık TANIK'ait taşınmazın 1/2 hissesine tekabül eden 14.850,00-m2 lik bölümü ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılacak olan taşınmaz,  Ankara  merkeze kuş uçuşu 10-km mesafededir. Ankara Çevre yolu Elmadağ yolu kavşağına yakın mesafede olup, Ankara Çevre yolunun yaklaşık 400-m güneyinde Yakup Abdal yolu tarafındadır. Taşınmazın yakın cevresinde yerleşim bulunmamaktadır. Ayrıca parsel yakınında elektirik, su, yol, kanalızasyon gibi belediye alt yapı yatırımları bulunmamktadır. Taşınmazdaki borçlu hissesi bu haliyle satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

 

Kıymeti : 3.267.000,00 TL
1. Satış Günü : 26/12/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 26/01/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye/Ankara

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/16324 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.