Manisa Akhisar'da 10.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Manisa Akhisar'da 10.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Akhisar İcra Dairesi, Manisa Akhisar'da yer alan zeytin fabrikası ve bahçeyi icradan 10 milyon 900 bin TL bedelle satışa çıkardı.
Akhisar İcra Dairesi, Manisa Akhisar'da yer alan zeytin fabrikası ve bahçeyi icradan satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 10 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

 
T.C. AKHİSAR İCRA DAİRESİ
2019/1018 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Akhisar İlçe, 4471 Parsel, ZEYTİNLİOVA Mahalle, Taşınmaz tapu kaydında İki katlı misafirhanesi olan Betonarme depo ve arsası vasfında olduğu, taşınmazda kain idari bina, üretim alanı, depo alanı ve misafirhane binası bulunan zeytin işletmesi niteliğindeki taşınmazdır. Parsel, geometrik olarak düzgün çokgen formda düz bir arazi yapısında olup parsel etrafı duvar ile çevrilidir. Parsel üzerinde toplamda brüt 9399 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Parselin yapılar harici kalan kısmı zemini saha betonu ile kaplıdır. Parselin kuzey yönden Harlak Küme evleri yoluna cephesi bulunmakta olup batı yönden kadastral tarla yoluna cepheli, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parselin üzerinde bulunan zeytin işletmesi tesis girişi kuzey yönden Harlak Küme evleri yolu üzerinden sağlanmaktadır. Yakın çevresinde zeytinlikler zeytin işletmeleri binaları bulunmaktadır.
İdari bina : Prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup zemin +1. normal kattan oluşmaktadır. İdari bina, üretim binasının bitişik kuzey cephesinde yer almaktadır. İdari bina zemin katı yaklaşık brüt 410 m2 alanlı olup müdür odası, eşya deposu, temizlik odası, bay-bayan soyunma odaları, bay-bayan wc+lavabo, muhasebe ve giriş bölümlerinden oluşmaktadır. İdari bina 1. normal katı yaklaşık brüt 410 m2 alanlı olup idari yönetici odası, toplantı salonu, yemekhane, mutfak ve baybayan wc+lavabo bölümlerinden oluşmaktadır. İdari bina iç mekan özellikleri, zeminler seramik kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalı, iç kapılar amerikan ahşap kapı, pencereler alüminyum doğramadır. İdari binada ısınma merkezi sistem kalorifer ile sağlanmaktadır. İdari bina, toplamda yaklaşık brüt 820 m2 alanlıdır.
Üretim binası: Prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup bodrum+zemin kattan oluşmaktadır. Zemin katı zeytin depolama alanı ve zeytin işleme bölümlerinden oluşmakta olup ayrıca yaklaşık 230 m2'lik batar kat mevcuttur. Zemini şap betonu üzeri epoksi malzeme ile kaplıdır. Bodrum katında 128 adet 8-9 tonluk betonarme zeytin kuyuları bulunmaktadır. Üretim binası, toplamda yaklaşık brüt 6759 m2 alanlıdır.
Depo binası: Prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup tek zemin kattan oluşmaktadır. Depo binası iki bölümden oluşmaktadır. Zemini şap betonu üzeri epoksi malzeme ile kaplıdır. Depo binası, toplamda yaklaşık brüt 810 m2 alanlıdır.
Misafirhane binası: Prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiş olup bodrum+zemin+1. normal kattan oluşmaktadır. Parselin güney cephesinde yer almaktadır. Bodrum katı makine dairesi, wc, 2 adet depo bölümlerinden oluşmaktadır. Zemin katı mutfak, salon, wc, hol bölümlerinden oluşmaktadır. 1. normal katı 8 adet oda, hol, banyo, wc bölümlerinden oluşmaktadır. İç mekan özellikleri, zeminlar seramik kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalı, iç kapılar amerikan ahşap kapı, pencereler pvc doğramadır. Isınma merkezi sistem kalorifer ile sağlanmaktadır. Ayrıca misafirhane binası giriş kısmında yüzme havuzu bulunmaktadır. Misafir binası, toplamda yaklaşık brüt 1010 m2 alanlıdır.

Manisa Akhisar da 10.9 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

Taşınmazın açık adresi Zeytinliova mahallesi Harlak Küme evleri 8 nolu bina (8/A: UAVT:3543703486-8/b: UAVT:3543403491 - 8/C : UAVT: 3543103505) ve 8C nolu bina (UAVT: 3544003472) adreslidir. Zeytinliova mahallesi merkezine 1,3 km Akhisar ilçe merkezine 15 km mesafede yer almaktda olup, belediyece sunulan tüm altyapı hizmetlerinden eksiksiz yararlanmaktadır.
Parsel üzerinde peyzaj amaçlı kullanılan 5 yaşında 2 adet zeytin ağacı, 10 yaşında 13 adet yıldız çalısı ağacı, 5 yaşında 3 adet palmiye ağacı, 10 yaşında 1 adet palmiye ağacı, 10 yaşında 95 adet servi ağacı, 10 yaşında 1 adet iğde ağacı, 10 yaşında 2 adet söğüt ağacı, 5 yaşında 2 adet kiraz eriği ağacı, 5 yaşında 6 adet zakkum ağacı, 10 yaşında 1 adet dut ağacı, 6 yaşında 2 adet defne ağacı, 10 yaşında 2 adet incir ağacı, 10 yaşında 1 adet magnolya ağacı, 5 yaşında 2 adet ladin ağacı, 3 yaşında 1 adet ladin ağacı, mevcuttur. Fabrikada binaya ait ana elektrik panosu, kompanzasyon panosu, bu pano içerisinde termik magnetik şalterler, panodan çekilen kablo ve bu kabloların taşındığı elektrik tavalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Yine fabrikaya ait telefon santrali gibi zayıf akım imalatlarının olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 9.364 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Uygulama, imar planı dışında kalmakta olup 1/100000 ölçekli  İzmir  Manisa planlama bölgesi çevre düzeni planı hükümlerine ve Karayolları kenarı yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik hükümlerine ve Karayolları kenarı yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 10.900.150,00 TL
KDV Oranı : Parsel üzerindeki yapılar KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf olup sadece Trafo ve ve arazi üzerinde bulunan ağaçlar %18 oranında KDV'ye tabidir.
1. Satış Günü : 14/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı ( Şehit Necdi Şentürk Parkı )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1018 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.