Tarabya'da 10.3 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Tarabya'da 10.3 milyon TL'ye icradan satılık villa! Tarabya'da 10.3 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, Kasımpatı Köyü, 960 ada 78 parsel yer alan 4+2 villayı 10 milyon 301 bin 679 TL'ye icradan satıyor.. İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, Kasımpatı Köyü, 960 ada 78 parsel yer alan 4+2 villa 10 milyon 301 bin 679 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 4 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/289 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , TARABYA Mahalle/Mevki , KASIMPATI Köyü , 960 Ada No , 78 Parsel No , 356,00 Yüz Ölçümlü, Altında Garajı olan kargir ev nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Satış konusu taşınmaz bina betonarme karkas, Bodrum kat+Zemin Kat+1 Normal Kat + Çatı Katından oluşan yapıdır. Takribi 20 yıl önce yapıldığı değerlendirilen binanın, 1. Sınıf işçilik ve malzeme kalitesiyle inşaa edildiği değerlendirilmiştir. Yapı, bodrum katta, kazan dairesi, jenaratör odası, görevli odası, çamaşır odası, mutfak, garaj, zemin katta, antre, salon+mutfak, wc, 1. Katta, 3 oda, balkon ve wc, çatı arası piyesinde, salon, oda, mutfak nişi, wc ve teras mahallerinden teşekkül etmiştir. Yapı, toplam 315 m2 inşaat alanına sahiptir. Taşınmaz, ıslak zeminleri granit, diğer zeminler parke, duvarları saten boyalı, kartonpiyerli, oda kapılan ahşap, pvc pencere doğramalı yerden ısıtma sistemli ve İskana elverişli vaziyettedir.
İmar Durumu : Boğaziçi İmar Müdürlüğü "nün 14.02.2018 tarih ve Î.D.D, No: 32037 sayılı yazısında, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 960 ada, 78 parselin, 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut Alam”nda kaldığı, 2960 sayılı Yasanın Geçici 4. Maddesi uyarınca konut alanına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanıp, diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı; bahse konu yerin imar işlem dosyasında yapılan incelemede, söz konusu yer İçin 22.07.2002 tarih ve 000031/02 ruhsat takip nolu Konut olarak statik takviye tadilat ruhsatı düzenlendiği, 01.01.2013 tarihî itibariyle herhangi bir tadilat ruhsatı düzenlenmediği, söz konusu yapıya ilişkin mimari proje ve tadilat yapı ruhsatı belgesinde yapılan incelemede, kömürlük, depo, garaj ve çatı arası da değerlendirilerek, kullanılabilir toplara yapı alanının 275,52 m2 olduğu bildirilmektedir.
Kıymeti : 10.301.679,50 TL
KDV Oranı : %8(İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/289 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.