10 / 08 / 2022

Mardan Spor Kompleksi 178.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Mardan Spor Kompleksi 178.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Antalya Aksu'da yer alan Mardan Spor Kompleksi 178 milyon 854 bin TL'ye icradan satılıyor. Peki Mardan Spor Kompleksi nerede? Mardan Spor Kompleksi'nde neler var? İşte tüm ayrıntılar...GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE GAYRİMENKULÜN DEĞER TESPİTİ :
Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan Faktörler Değerleme işlemini, olumsuz yönde etkileyen bir faktör bulunmamaktadır. Swot Analizi Güçlü Yönler • Spor Kompleksi tam donanımlı, takımların kamp, antrenman ve turnuva yapmalarına uygundur.• Fırsatlar • Taşınmazlar yurtiçi ve yurtdışından futbol takımlarının kamp amaçlı tercih ettikleri bir bölgede yer almaktadır. • Antalya Expo Center’a yakındır. • Lojmanlar müstakil olarak apart otel kullanımına uygundur.Tehditler • Makroekonomik verilerde gerçekleşecek bir bozulma ya da jeopolitik riskler gelecekte gayrimenkul piyasalarını olumsuz etkileyebilir. • Günümüz koşullarında pandeminin etkisinin uzun süreli olması kullanım alanını (spor turizmine yönelik) daraltan bir etki yaratmaktadır.
En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi Değerleme konusu taşınmazların en verimli ve en iyi kullanımı mevcuttaki kullanımıdır. Lojman nitelikli gayrimenkuller gerekli izinler alınıp mimari yapıda değişiklikler yapılması durumunda turistik tesis olarak işletilebilir.

Gayrimenkulün İmar Bilgilerinin İncelenmesi
• Kundu Mahallesi 13519 ada 7 parsel; Emsal: 0,80 hmax: 22,50 yapılanma koşullarında T5
lejantlı, ”Spor amaçlı Turizm Tesis Alanı” nda • Kundu Mahallesi 13517 ada 14 parsel; Emsal: 0,30 koşullarında , ”Özel Kentsel ve Bölgesel
Spor Alanı” nda • 13517 Ada 15 parselde kayıtlı “arsa” nitelikli gayrimenkul “trafo” alanında Kalmaktadır.

Gayrimenkullerin Yeri, Konumu ve Çevresine İlişkin Bilgiler :
Spor kompleksine ulaşım Mersin Antalya yolu üzerinde Serik istikametine doğru devam ederken Aksu Köprüsü’ne gelmeden Expo Fuar merkezi kavşağından sağa dönülüp Expo 2016 Bulvarı üzerinden Aksu Çayı’na paralel yaklaşık 8 km düz devam edildikten sonra Mardan Spor Merkezi yoluna sapılmak suretiyle ulaşılabilir. Expo Antalya Sergi Alanına yaklaşık 10 km. Antalya Havaalanı’na yaklaşık 13 km, Antalya şehir merkezine yaklaşık 28 km Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne yaklaşık 30 km mesafededir.

Gayrimenkullerin İmar Bilgilerinin İncelenmesi :
Antalya Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1296,1357 ve 1358 parseller Uygulama İmar Planı’na göre arsa nitelikli taşınmazların imar durumu aşağıda belirtilmiştir.
Plan Notlarına Göre;
Özel Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı’nda: Vaziyet planına uygun olmak koşulu ile stadyum tribün,
kapalı spor salonu, açık spor alanları ve bu spot tesislerinin tamamlayıcısı niteliğinde soyunma kabinleri, duş, WC, lojman, yeme üniteleri, artıma tesisi, ana giriş kapısı yapıları, anıtsal yapılar, giriş kontrol tesisleri, trafo, jeneratör, jandarma karakolu, sağlık tesisleri, itfaiye, işletme binaları,
laboratuvar üniteleri, sosyal tesisler, vs kullanımı için yapılar yapılabilir. Bu alanlarda ilgili kurumlarca onaylı projelerine uygun tesis yapılabilir.
Spor Amaçlı Turizm Tesis Alanında: Otel, tatil köyü pansiyon vb. turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte yer alan konaklama tesisleri ile bu tesislerin tamamlayıcısı niteliğinde açık ve kapalı spor tesisleri sosyal ve teknik altyapı tesisleri yer alabilir. Bu alanda E= 0,80 ve Hmax:22,50 m dir. Spor amaçlı turizm tesis alanında yer alan mevcut yapıların E=0,80 i aşması durumunda bu alana herhangi bir ilave yapı yapılamaz. Bu alanda yer alan mevcut binalar ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar mevcut haliyle ruhsatlandırılacak olup yıkılıp yeniden yapılmaları halinde planda yer alan yapılanma koşullarına uyulması zorunludur.
Bodrum katlar iskân edilemez bodrum katlarda turistik tesislerin turistik yatak üniteleri dışında iskana yönelik diğer kullanımlar yer alabilir. Bodrum katlarda yapılacak bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, restoran, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik salonu vb. kullanımların %50 si emsale dâhildir. Bodrum katlarında otopark, işlik, mutfak vb üretim alanı ve depo yapılması halinde bu alanlar emsale dâhil değildir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Mahallesi Spor Kompleksi (13517 ada 14 parsel) 74.013,98 M2 Arsa Trafo Arsası (13517 ada 15 parsel ) 236,92 M2 Arsa
Kıymeti : 89.764.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Haciz, İhtiyati Haciz ,İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 16/03/2022 günü 13:00 - 13:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI E BLOK ZEMİN KAT 30 NOLU
ŞEHİT MURAT UZUN KONFERANS SALONU KARTAL/İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Mahallesi Lojmanlar (13519 ada 7 parsel ) 28.394,51 M2 Arsa
Kıymeti : 89.090.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Haciz, İhtiyati Haciz ,İflas Şerhi V.S.
1. Satış Günü : 16/03/2022 günü 13:30 - 14:00 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI E BLOK ZEMİN KAT 30 NOLUŞEHİT MURAT UZUN KONFERANS SALONU KARTAL/İSTANBUL

Satış Şartnamesinde;
-Pazarlıkla satışlara ilişkin, I.satışın, Antalya İli Aksu İlçesi Kundu Mahallesi 13517 Ada 14 ve 15 parselde kayıtlı spor kompleksi ve bununla ekonomik bütünlük arz eden trafo arsası niteliğindeki taşınmaz için 16/03/2022 tarihinde, 13:00 -13:30 saatinde, II. Satışın, 13519 Ada 7 parselde kayıtlı lojman niteliğindeki taşınmaz için 16/03/2022 tarihinde saat:13:30-14:00 arasında, İstanbul Anadolu Adliyesi, E Blok Zemin Kat 30 Nolu Şehit Murat UZUN konferans Salonunda gerçekleştirileceğinin,

-İsteklilerin en geç satış günü ve saati olan,1. Satış için, 16/03/2022 günü saat: 13:00ve II. Satış için 16/03/2022 günü saat:13:30 a kadar, tekliflerini her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere ve yazılı olarak İflas Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiğinin,

-Pazarlıkla satışa iştirak etmek isteyenlerin, belirlenen muhammen bedellerin%20 si tutarında nakit yada kesin, süresiz ve koşulsuz banka teminat mektubu hazırlayarak, en geç 16/03/2022günü saat:13:00 a kadar, İflas Dairesine ibraz etmeleri gerektiğinin,

-Pazarlıkla satış sürecinin biçilen kıymetin% 50 sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu surette rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını aşması kaydı ile teklif vermiş ve pazarlıkla satışa iştirak etmiş olanlar ile iflas idare memurluğunca yürütüleceğinin ve fiyat açısından beklenen fayda oluşana kadar, birden fazla oturum gerçekleştirilebileceğinin,

-Satışın peşin para ile yapılacağının,

-Satış gününden itibaren , satış bedelinin ödenmesi için 10 günlük süre verileceğinin,

-Belirlenen süre zarfında, istekli çıkmaması veteklif sunulmaması halindesatışların düşeceğinin,

-Her bir taşınmazın niteliğini gösteren detaylı bilgilerin ve taşınmazların tapu kaydında yer alan bilgilerin (il, ilçe, kurum, cilt-sayfa no., mahalle, ada, pafta, parsel, yüzölçümü dahil olmak üzere tapu kaydında yer alan tüm bilgiler), her bir taşınmazın güncel imar durumunun, her bir taşınmaz için takdir olunan kıymetin, satışta hangi giderlerin, alıcıya ait olacağının,

-Taşınmazların satışından doğan%18 Kdv nin, damga vergisi ile tapu harç ve masraflarının tamamının, pazarlıkla satış alacaklısına ait olduğunun,

- Diğer hususların açık arttırma yöntemi ile satışa ilişkin şartnamelerde olduğu şekilde, İcra/ iflas Kanunu ve İcra/İflas Kanunu Yönetmeliği ilgili hükümleri de nitelikleri uygun düştüğü ölçüde dikkate alınarak belirlenmesine, Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.