Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 1 milyon 500 bin TL sermaye bedeli ile Aziz Mahir Erdal ve Rifat Alıcı orataklığında kuruldu.Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 1 milyon 500 bin TL sermaye bedeli ile Aziz Mahir Erdal ve Rifat Alıcı orataklığında kuruldu.

Maris Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
GERİ DÖNÜŞÜM 1- Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali , ihracı, 2- Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak, ve bunları yan mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek, 3- Plastikten mamul ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması, 4- Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması, 5- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 6- Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi söküm işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, 7- Hurda metal, kağıt, cam, plastik vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, 8- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum , berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak.ı eşyası, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 9- Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 10- Demir, çelik, boş LPG tüpleri, plastik, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko , makine, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi yada soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan, klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi ve bu hizmetin karşılığında kiralanması, 11- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, 12- Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek 5- Yukarıda belirtilen amaçların tahakkuku için: a) Konusuna giren her türlü atık ve mamul maddelerin tasnifi, depolanması, nakli ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı, (joint venture) ve konsorsiyum kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir, gerektiğinde bunları, satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir. (i) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir, Borsa Bankerliği ve aracılık faaliyetleri teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla menkul değer ve kıymetli evrak alabilir, satabilir. (ü) Konusu ile ilgili her türlü atık, yarı mamul, yardımcı madde, yedek parça, teçhizat makine vs. ithal edebilir. (iii) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalty, knowhow, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz alameti farika, gibi haklar istihsal ve iktisab edebilir, kullanabilir veya üçünü şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir veya kiralayabilir, devralabilir. (iv) Gerekli, iç ve dış, uzun orta veya kısa vadeli kredileri yerli veya yabancı finans kurumlarından veya işletmelerinden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini temin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. (v) Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi finans bonosu ve sair sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir. (vi) Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde kendi veya üçünü şahıslar lehine ipotek başkaca ayni haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı veya şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fekkedebilir. İNŞAAT 1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Sahrayıcedit Mah.Atatürk Cad. Murat Apt.No.46/8 Kadıköy