MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 300 bin TL sermaye bedeli ile Murathan Demir ve Mustafa Duhan Demir tarafından kuruldu.


MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beyoğlu'nda 300 bin TL sermaye bedeli ile Murathan Demir ve Mustafa Duhan Demir tarafından kuruldu.

MD Restaurant Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır: 1. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Her türlü inşaat, planlama, işletmecilik faaliyetlerinde organizasyonlar yapmak, emlak projeleri geliştirmek, bunların pazarlaması ve ticaretini yapmak. c. Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü inşaat ile ilgili olarak müteahhitlik yapmak, taahhütlere girmek, taşeronluk yapmak veya yaptırmak, emlak edinme işlemlerine aracılık yapmak, arsa payı karşılığı inşaat yapmak, hasılat paylaşımı yoluyla inşaat yapmak, yaptırmak. d. Her türlü mobilya ve mobilya aksesuarları yapmak, yaptırmak. Bu konularda taahhütlere girmek, taşeronluk yapmak ve/veya yaptırmak. e. İnşaat yapmak, yaptırmak veya satmak amacı ile arazi ve arsalar almak, kiralamak, kiraya vermek, parselasyon, ifraz, tevhid, şuulandırma ve benzeri işler yapmak ve yaptırmak. f. Konusu ile ilgili her nevi inşaat malzemelerinin, makine ve ekipmanlarının alımı, satımı, üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. g. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. h. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ı. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale Şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. i. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. l. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. m. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. n. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. o. İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. ö. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. p. Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının, parselasyon planlarının, ıslah-imar planlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı. r. Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kuruluşlardan danışmanlık ve proje hizmetleri almak, site ve apartman yöneticiliği yapmak ve yaptırmak. s. Kurulmuş olan alışveriş merkezi, iş merkezi, konutlar ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkullerin temizlik, güvenlik, bakım, onarım, reklam, tanıtım ve benzeri her türlü işletme ve yönetim hizmetlerini yapmak. ş. Gayrimenkullerin ve gayrimenkullere ait her türlü tesis makina ve ekipmanı bakım onarım ve işletmesini yapmak t. Her türlü gayrimenkul yönetim ve işletim faaliyetlerine yönelik fizibilite, bütçe ve organizasyon çalışmalarını yapmak. v. Kat malikleri adına her türlü binanın ve binalardaki bağımsız bölümlerin yönetim ve kiralanması konusundaki işlemleri üstlenmek bu konuda danışmanlık yapmak. y. Yurtiçinde ve yurtdışındaki her türlü gayrimenkul, arsa, tarla, bina, konut, yalı, villa, otel, motel, pansiyon, turistik tesis, apartman inşaatı, alımı, satımı, komisyonculuğu yapmak veya yaptırmak. z. Modern ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. Deniz Han No:9/1 BEYOĞLU