Mecidiyeköy'de 8.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

Mecidiyeköy'de 8.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri! Mecidiyeköy'de 8.5 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Şişli Mecidiyeköy'de bulunan iş yerini satışa çıkardı. Söz konusu ofisin satış bedeli 8 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.İstanbul 10. İcra Dairesi, Şişli Mecidiyeköy'de bulunan iş yerini 8 milyon 500 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 4 Ekim 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 1946 Ada No, 141 Parsel No , 3/704 Arsa Payı , 8.951,65 Yüz Ölçümü , Ofis Nitelikli A blok-125 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Özellikleri: Anagayrimenkul, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi 175 dış kapı numarasında, Ferko Signature Plaza A Blokta bulunan, Tapuda 1946 ada, 141 parselde kayıtlı, 8.951,65 metrekare yüzölçümlü parselde 11 Bodrum Kat + Zemin Kat + 19 Normal kattan müteşekkil toplamda 31 katlıdır. Satışa konu ofis A Blok 13. Kat (mahallen 21. Katta) 125 bağımsız bölümdür.

Keşif esnasında anagayrimenkul gezilip görülmüş olup satış konusu 125 bağımsız bölüm kapalı olduğundan alt katında bulunan ofis emsal olarak görülmüştür. Plaza yönetimince görevlendirilen rehber tarafından gezdirilmiş ve bilgilendirilmiştir.

Betonarme Karkas Statik Sistemde inşa edilmiş olan anagayrimenkul dış cephesi cam giydirmedir. Plazaya zemin kattaki döner camlı kapıdan girilmekte ve katlara 8 adet asansör yanında renkli mermer/granit basamaklı merpen ile ulaşılmaktadır. Katlarda (140-1722) metrekare aralığında değişik ebatlarda ofisler bulunmaktadır. Klima ısıtmalı, inşasında 1. sınıf işçilik ve 1. kalite malzeme kullanılmış olup yaklaşık 5 yaşındadır. Yapının 13. katında bulunan 8 ofisten bîri olan satış konusu 125 bağımsız bölüm numaralı ofis yaklaşık brüt 215,00 (net 87,00) metrekare olup tek mahal halinde ve deniz görmektedir. Katta komşu 3 ofisin ortak kullanımında olan balkon bulunmaktadır. Telekopik ve panoramik camlıdır.

Adresi: Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi,Ferko Signature Plaza A Blok Dış Kapı:175 Daire:125 Şişli / İSTANBUL
İmar Durumu : Şişli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümün Konya 5. icra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 29.01.2019 tarih ve E. 16208 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1946 ada, 141 parsel sayılı yerin 16.05.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli 1946 ada 96 parsel ile 139 parsel ve tescil dışı alana ait plan değişikliği plan tadil olanında emsali E. 2.5, H; serbest irtifaa TAK5: zemin katta maks. 0.50 normal katta maks,0.35 olacak şekilde Turizm +Tİcaret alanında kalmakta olduğu; Belirtilmektedir.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL 
DV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : 08/12/2016 Tarih ve 21278 yevmiye numarası ile TEDAŞ adına 0.005 TL bedel karşılığında (9910-9911 nolu T.M. Yeri ve kablo geçiş güzergahı için 30/11/2016 tarihinden başlamak üzere 99 yıl müddetlekira sözleşmesi vardır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/11/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 02/12/2020 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/08/2020