Mehmet Sevigen, imar kanununda değişiklik teklif etti

Mehmet Sevigen, imar kanununda değişiklik teklif ettiCHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, TBMM Başkanlığına imar kanununda değişiklik teklifinde bulundu


CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul Boğaz geçişi için yapılacak 3. köprüye 2 kilometre mesafe içindeki taşınmazlarla, son 3 yılda alım satımı yapılan parsellerde yapılaşmanın 10 yıl kısıtlanmasını ve oluşacak değer artışlarından belediyelerin de pay almasını öngören kanun değişikliği teklifi verdi.

Sevigen, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde; İstanbul'a yapılması düşünülen 3. Boğaz köprüsü projesiyle "imar rantı tehlikesinin gündeme geldiğini" ifade etti.

Köprünün hangi bölgeye yapılacağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirten Sevigen, "Köprü güzergahı içindeki bölgelerde daha önce büyük arsa alımları yapıldığı kamuoyuna yansımıştır" dedi.

Sevigen, köprünün sadece rant amaçlı olduğu fikrinin önüne geçilmesi ve bu güzergahta bulunan arsaların imara açılmasını önlemek için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sevigen'in, İmar Kanunu'na bir madde eklenmesini içeren teklifinde; 3. köprü bağlantılı yatırımların güzergah ve yer seçimleri nedeniyle, bu yerlere 2 kilometre mesafe içindeki imar düzenlemesine tabi olmamış taşınmazlarda meydana gelecek değer artışına karşılık, bu taşınmazların yüzde 65'inin ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine "Değer artışı ortaklık payı" olarak eşit miktarda aktarılması öngörülüyor.

Bu taşınmazlardan son 3 yıl içinde alım satımı yapılan parsellerde konut ve ticari amaçlı yapılaşmaya 10 yıllık kısıtlama getiriliyor.
AA