Mehmet Torun'un Torunlar GYO'daki sermayesinin borsada işlem görmesine SPK'dan onay!

Mehmet Torun'un Torunlar GYO'daki sermayesinin borsada işlem görmesine SPK'dan onay!Torunlar GYO Kurucu Ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil eden C Grubu 125 milyon TL nominal değerli payların satılmasını SPK onayladı...


Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kurulca onaylı pay satış bilgi formu (Mehmet Torun) hakkında açıklama yaptı.

Torunlar GYO Kurucu Ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil eden C Grubu 125 milyon TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) onayına sunulduğu açıklanmıştı.

Mehmet Torun'a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 24 Nisan 2021 tarihli ve 23/710 sayılı  toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu yayınlandı. İlgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Aziz Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacak.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
14.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda,

  
Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12,50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.

Mehmet Torun'a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Mehmet Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. 

Dosya için tıklayın