Melih Gökçek 8. imar planıyla yargıya başvuruyor!

Melih Gökçek 8. imar planıyla yargıya başvuruyor!

Bilirkişi raporlarına göre, toprak kayması riski taşıyan alana inşa edilen Sinpaş Altınoran konut projesinden yana tavır koyarak yargı kararlarını tanımayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin inadı, binlerce yurttaşın yaşamını tehlikeye atıyor.


7 defa mahkemeler tarafından iptal edilen imar plan değişikliklerine karşın, Büyükşehir Belediyesi yeniden imar planı hazırlayıp afet riskli alandaki projeye yol verince, TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) da imar planın iptali istemiyle 8’inci defa yargıya başvurdu.


7 DEFA İPTAL EDİLDİ


Ankara’da Eymir ve Mogan Gölleri havzalarında bulunan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanı içerisinde kalan, İmrahor Vadisi yakınlarındaki bölgeye kurulmak istenen Sinpaş Altınoran konut projesi için ilki 2010’da hazırlanan Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı imar planları, ŞPO’nun açtığı davalar neticesinde tam 7 defa iptal edildi. İptal edilen imar plan değişiklikleri hakkında mahkemeler pek çok yürütmeyi durdurma kararı da verdi.


YENİ PLANA YENİ DAVA


Bölgenin heyelan riskli olduğuna işaret eden bilirkişi raporlarına, mahkemelerden gelen iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarına karşın, Belediye Meclisi 29 Kasım’da yine bölgeye ilişkin bir imar planına onay verdi. Onay üzerine, Bakanlar Kurulu’nun bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan eden kararı da dâhil olmak üzere, afet riskli bölgenin imara açılmasını 8 defa dava eden ŞPO, 2 Ocak 2015’te askıya çıkan yeni imar plan değişikliklerinin iptali için 8’inci defa yargıya gitti.


İNŞAAT İMARSIZ SÜRÜYOR


Ankara Büyükşehir Belediyesi ise planlar aleyhine çıkan mahkeme kararlarına direnerek, projenin inşaatına göz yumuyor. Son olarak 21 Ekim 2014 tarihinde Danıştay 6’ncı Dairesi’nin bir önceki plan değişikliğinin yürütmesini durdurmasıyla proje yeniden imarsız hale gelmiş ve buna rağmen konut projesinin inşaat çalışmaları devam etmişti. İnşaatın yargı kararına karşın sürmesi nedeniyle ŞPO, idari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma iddiasıyla  Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Bölge niçin imara açılmamalı?


ŞPO’ya göre, konut projesi için yapılan imar planı yoğunluk deseniyle doğal ve açık alan sistemini bozacak, korunması gereken bölgeyi bilim ve hukuk dışı şekilde kullanıma açacak. Öte yandan “jeolojik olarak yerleşim kısıtlı,” yani heyelan bölgesi olan alana, toplam 1 milyon 300 bin metrekare inşaat yapılmasıyla büyük bir tehlikeye davetiye çıkartılacak.