Melih Gökçek'ten ODTÜ yolu açıklaması!

Melih Gökçek'ten ODTÜ yolu açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Melih Gökçek, “Ankara’nın akademik ulaşım ana planı 2038” planını, parça parça açıklıyor. Gökçek, daha önce bir çok tartışmaya sebep olan ODTÜ yolu için bir açıklama daha yaptı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente yeni bir bulvar daha kazandırıyor. Yenimahalle Yakacık bölgesinden, Esenboğa Yolu-Çankırı Yolu kavşağına kadar şehri kuzey bölümünden kuşatacak, 20 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki dev bulvarın yapımı hızla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu bulvar Yenimahalle; Karacakaya, Memlik, Yuvacık hattından başlayarak, Bağlum, Pursaklar ve Saray-Gümüşoluk üzerinden Esenboğa yolu Çankırı kavşağına kadar uzanacak" diye konuştu.


ALTERNATİF OLACAK


Pursaklar-Keçiören ve Yenimahalle'yi kuzeyden kuşaklamayla birbirine bağlayacak dev bulvarın, güzergahta kamulaştırma olan bölgeler haricinde kazı ve dolgu işlemlerinin yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Başkan Gökçek, 20 kilometrelik bulvarın özellikle Çevre Yolu'na alternatif olacağını, ancak bunun yanında da havaalanına çift yönlü ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.


YOL AÇMA İŞLEMİ BU YIL TAMAM


Yeni bulvarın bölge için önemli bir alternatif güzergah oluşturacağını da vurgulayan Başkan Gökçek, "Bu yıl içinde yol açma işlemlerinin ardından, ASKİ tarafından yağmursuyu, pis su hatları, daha sonra da sanat yapıları gerçekleştirilecek" diye konuştu.


'BÖLGEDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ORANDA RAHATLATIR'


Gökçek, yeni bulvarla ilgili şunları söyledi: "Yeni bulvarın güzergahı, Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi'nden başlayıp Pursaklar, Saray, Fatih ve Mimar Sinan mahalleleri sınırları içinden, Keçiören Bağlum Mahallesi'ne, buradan da Yenimahalle Yakacık Mahallesi sınırlarından geçip Yuva Mahallesi 3585 Cadde'de sona erecek. Yani yeni bulvarımızın bir ucu Yuva Mahallesi'ne, diğer ucu da Akyurt Kavşağı'na çıkacak. Bu yol, havaalanı yolu trafiğini, Çevre Yolu veya şehrin ana yoluna girmeden direkt olarak Yakacık'a aktaracak. Açtığımız her yeni cadde ve bulvarda olduğu gibi, bu yeni bulvarımız da bölgesindeki trafik yükünü büyük oranda rahatlatacak."

Akademisyen, Şehir Plancısı Tahir Çalgüner, Gökçek’in yapıldığını söylediği “transit yol” (3. Yol) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 


Çalgüner’in “Ankara’nın Ulaşım Ana Planı 2038” adındaki plan ile ilgili çarpıcı sözleri şöyle: 2009 yılından beri Gökçek’in kafasında olan bir projedir. Anlaşılan o ki; sipariş alım üzerine plan çizen ve “analiz” yapan taşeron plan ofisine de aynen benimsetmiş.


RAPORA DAYALI BİR KARAR DEĞİL


Öncelikle söylemek gerekirse; bu tünel yol önerisi; öncesinde analiz çalışmaları ile desteklenen ve öneri 25.000 ölçekli Çevre Düzeni (2038) kent nazım imar planı bütünlüğü içinde şekillenen teknik, bilimsel bir rapora dayalı alınmış sorun odaklı bir karar değildir. 


Sadece bu yolun üst ölçekli ana plana işlenmesi ve onayından ibaret “noktasal” bir oldubitti çalışmasıdır” dedi.


"PLANSIZ ULAŞIM"


Çalgüner, “Ulaşım planlarını gelecekteki arazi kullanım kararları ve öngörü yıla ait kent planı ile karşılıklı etkileşimini bağımsız gören parçacı bir yaklaşımı; “plansız - ulaşım” olarak niteledi.


"KAMUOYUNUN TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYORLAR"


Çalgüner, “Gökçek’in kara kutusu olan AUAP 2038 üst planının onayını da bilerek geciktirdiğini, kamuoyunun tepkisinden çekindiği için, kamuoyunun konjektürüne göre en sonunda apar topar ve sessizce, davalı olduğu tüm projeleri ilgili mahkeme dosyalarına birer tane sadece evrak olsun diye koymayı planladığını öne sürdü.


"NEREDE BİTTİĞİ BELLİ DEĞİL"


Çalgüner şöyle devam etti: “Öncelikle bu öneri transit yol güzergahı; Yapım halinde olan ve Mogan gölünün arkasından geçirilen , Ankara- Pozantı otobanı kısmının , mevcut dış (güney) çevre yolu ile bağlandıktan sonra;


Ahlatlıbel mevkisi ve sonrası ODTÜ arazisinin batı sınırından geçerek sonrasında AOÇ’nin ortasından Çiftlik’in altını üstüne getirecek şekilde ANKAPARK’A ve oradan da Keçören’e ve oradan mevcut Kuzey çevre yoluna” kadar uzanacak bir projedir.(nerede bittiği de belli değil)?


"EKOLOJİK TEHLİKE VAR!"

.

Otoyol geçişi ile birlikte, Mogan ve Eymir gölü çanak havzasında ve vadi boylarında imar rantlarını artırarak, alanın kentsel saçaklanmaya açılması ile kuşatılacak göl ve sulak havzalarına olumsuz etki yapacaktır


"KENT İÇİ ULAŞIMI FELÇ EDER"


Bu yol önerisi; Konya yolunun  Ankara  kenti içine girdiği alanda, (Şehirlerarası Trafik özelliğini azaltarak) bir kent içi yol haline dönüşmesi amaçlanmış olmasına rağmen aslında tam da tersi bir tehlikeli durumu içinde barındırmaktadır.


Şöyle ki;


İç çevre yolu (erişme kontrollü yol): Çayyolu – Hacettepe – Milli Botanik parkı –KHGM- ODTÜ kampusu içinden (odtü 2. yol) - Malazgirt Bulvarı -- Konya yolu kavşağı ile Balgat ve Dikmen’ de sonlanacak güzergâhtır.


Böylelikle Ankara’nın güney yarı küresindeki konut alanlarını, Batı ulaşım koridoru ile birleştirmeyi düşünen Eskişehir yoluna paralel gidecek güzergâhtır.


Dış çevre (halka) yolu: Kentin güneyinden geçen mevcut “Güney çevre yolu” dur.


ODTÜ Arazisi ve Kampusun çevresi, önce “Yollaştırma taktiği” ile Yolgeçen hanına dönecek ve sonrasında ranta duyarlı “böl-devret-yap” modeli imar adaları oluşturulacak.


ODTÜ Kampusu, “ulaştırma üniversitesine”, AOÇ’ de “ulaştırma çiftliğine” dönecek.


ODTÜ 2.yol sonrası, “iç çevre yolunun” kampüs içinden geçmesi ile birlikte tamamlanan Eskişehir yoluna paralel gidecek, doğu-batı ana güzergâhın yanında, kuzey- güney hattındaki çılgın tünel yol projesi de bunun üstüne eklenerek;


ODTÜ yerleşkesini kentten yalıtılmış bir ulaştırma bağlantılarının merkezinde, trafikle boğuşan, şehirlerarası trafiğinin düğüm noktasında, ıssız bir “ulaştırma adasına” dönüştürecek ve böylelikle zamanında “yol iptal davası” açmamış (tünel yol heveslisi) ODTÜ yönetimi, Gökçek’ten 2. Golü de yiyecek. Eymir gölünün yarısı da ODTÜ yönetiminin tasarrufundan çıkacak.


"ÇILGIN PROJE ANKARA'YA NE GETİRECEK?"


Bir ucu, yapım aşamasında olan Ankara- Pozantı otoyolu ile bağlantılı;


Dış (Kuzey ve güney) çevre yolu halkaları arasında kalan ve “İç çevre yolunu” da dikeyde keserek, Kuzey-Güney doğrultusunda kenti bir karpuz gibi ikiye bölecek bu çılgın transit yolun; 


Anka-Park’ tan – ODTÜ’den- ve sonrasında Ahlatlıbel’e kadar uzanacak kısmının, Dış-Güney Çevre yoluna ve oradan da Pozantı otoyoluna çıkışlar için kestirme yol olarak kullanılma eğilimi şehirlerarası trafiği ve özellikle ağır taşıt trafiğini (Tır, ,kamyon, otobüs) özendirecek bir “fiili durumun” oluşmasını ve sonucunda da, iç şehir bölgesinde, kent içi trafik sıkışıklığı ve yoğunluğu ile sonuçlanabilecek bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır.


"KAMPÜSÜN DÖRT TARAFINA ANLAMSIZ “YOL AĞI” TAKACAK"


Görüşlerine başvurduğumuz Akademisyen Y.Şehir ve Bölge Plancısı Tahir ÇALGÜNER; Meselenin “ulaştırma politikaları” ile “ulaşım planlaması” arasındaki farkı bilmeyen avam bir belediyecilik zihniyeti; bu kavramların “kent planlaması” disiplini bağlamındaki uyumunu sorgulamaktan azade bir şekilde kenti “karalama defteri” olarak görmektedir” dedi.


Çalgüner’e göre Gökçek’in kafasındaki gelecekteki “ODTÜ kampusunu” üç etapta şekillendirecek ;


1 . Etap: Önce Malazgirt yolu bulvarının devamı olacak 2. Etap yol ile ODTÜ’nün kuzeyinden Eskişehir yoluna paralel ve Çay yoluna kadar uzayan birinci halka ” iç çevre yolu” ile kuşatmak.


2. Etap: İkinci halka “çevre yolu” olan ve Kampusun güneyinden geçen “incek yolu” ile “transit yol” geçişi ile birleştirmek. Böylelikle, Kampusun arkası yani güney tarafının “yollaştırma” projeleri ile kuşatmak.


“TRANSİT YOLU” hayalini gerçekleştirmek için iki seçeneği var;


1.Seçenek; Malazgirt bulvarını, “çamlık sitesi” nin yanından (yerleşke sınırından) arkaya(güneye) doğru uzatarak, Anayasa mahkemesi mevkiinden “incek yoluna” bağlamak. Böylelikle kampusun doğu tarafını “yollaştırarak” kuşatmak.


2. Seçenek; Kampusun batı kısmını yani Bilkent yolu ve devamı “ihsan doğramacı” bulvarı ile devam eden güzergâhı “Adalet akademisi” yanından “İncek yoluna” bağlamak ve/veya Anayasa mahkemesi arakasından İncek yoluna bağlayarak trafik adası dörtgenini tamamlamak.


3. ETAP: Güney çevre yolu yani ana çevre yolu etabı; İncek yolu ile bağlantısını kurduğu trafiği ; “Tulumtaş” yerleşmesi yönünde Güney ana çevre yolu ile kavşaklandırarak; buradan da yapım halinde olan “Pozantı-Adana Otobanına” çıkartmak.


SONUÇ: ODTÜ merkez kampusu dört taraftan “yollaştırılarak” kuşatılacak, “transit yol” projesi ile, kampus kentten yalıtılacak, konut baskısı aratacak ve Kampusun “Eymir tarafı” ile bağlantısı kesilecek …ondan sonrası “Allah kerim”….
Yedigün