Mersin Akdeniz'de 1 milyon 727 bin 175 TL'ye satılık arsa!

Mersin Akdeniz'de 1 milyon 727 bin 175 TL'ye satılık arsa!

Mersin İli Akdeniz İlçesi'nde 2.500 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa Mersin 6. İcra Dairesi tarafından 6 Kasım 2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arası ihale ediliyor.


Mersin İli Akdeniz İlçesi'nde 2.500 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa Mersin 6. İcra Dairesi tarafından 1 milyon 727 bin 175 TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmaz 1/100 ölçekli uyulama imar planında İnşaat nizami sanayi ve depolama alanına isabet etmektedir. Mersin Tarsus yolu üzerinde, yolun güneyinde ana asfalta cephelidir.


İhale İlanı


TAŞINMAZIN

Özellikleri; Mersin İli Akdeniz İlçesi, Kazanlı Köyü, 3313 nolu parselde kayıtlı 2.500 metrekare yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz tam hisse olarak satılacaktır.


Kıymeti: 1.727.175.00 TL

1. Satış Günü: 06.14.2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arası

2. Satış Günü: 04.12.2014 günü saat 11:00 ile 11:10 arasıSatış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/283  Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/09/2014


İlanın tam metni için tıklayın