Mersin'deki konteyner limanı projesinin durumu mecliste!

Mersin'deki konteyner limanı projesinin durumu mecliste! Mersin'deki konteyner limanı projesinin durumu mecliste!

Mersin'e yapılması öngörülen konteyner limanı projesinin durumu meclis gündemine taşındı. CHP'li Gökçel, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'e yapılması öngörülen konteyner limanı projesinin durumuna ilişkin soru önergesi hazırladı. Gökçel, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Gökçel, ''Mersin, ülkemizin en önemli liman şehirlerinden biridir. 10.Kalkınma Planı’nda Mersin’e yapılacağı açıkça belirtilen Konteyner Limanı, 11. Kalkınma planında kendisine “336.2. Doğu Akdeniz bölgesinde, Ortadoğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecektir” cümlesiyle yer bulmuş, Mersinlilerin yıllardır beklediği Konteyner Limanının nereye yapılacağı belirsizleşmiştir. Söz konusu metin değiştirilmemekle birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 15.07.2019 tarihli 35’inci Birleşimin İkinci Oturumunda Komisyon Başkanı’nm sorusu üzerine tarafınızca “Mersin’de yapılacak limanı kastediyoruz” ifadesi kullanılmıştır.'' diye konuştu.

Gökçel, şu açıklamalarda bulundu: ''Yukarıda bahsi geçen 11.Kalkınma Planındaki ifade, Mersin kamuoyunun konteyner limanının Mersin’e değil başka bir yere yapılacağına dair endişeleri sürmektedir. Bu esnada, konteyner limanının yapılması ve genişlemesi beklenen sahanın, Gelecek Toros Tarım Gübre ve Kimyasal Tesis Yatırımları sahası ile 500 bin ton/yıl kapasiteli Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Proje sahası yapılması amacıyla Mersin Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi için ÇED başvuru dosyasının hazırlandığı haberleri Mersinli hemşerilerimizi şaşırtmış ve tedirgin etmiştir. Söz konusu bölge, binlerce insanın yaşadığı şehir merkezinde, Mersin’in kalbi olarak nitelendirilen; doğusunda Karaduvar, batısında Serbest Bölge, kuzeyinde Cumhuriyet Bulvarı, güneyinde Akdeniz’in yer aldığı 550 dönümü aşkın arazidir.''

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in soruları:
1) Tekfen Holding’in hazırladığı ÇED dosyasında sözü edilen ve Serbest Bölge ile Karaduvar arasında kalan liman genişleme sahası Toros Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmış mıdır?

2) Söz konusu alan Mersin Konteyner Limanı olarak düşünülen bölgenin kara tarafında yer almaktadır. Bu alanın özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi konteyner terminal limanının başka bir yere transferini gerektirmekte midir?

3) 11.Kalkınma Planında yer alan konteyner limanına ilişkin bir proje yapılmış mıdır? Liman’m nereye inşa edilmesi ve ne kadarlık bir bütçe öngörülmektedir?