25 / 05 / 2022

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset durumunda veya ivasız şekilde intikal etmesi halinde miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde konumlanan gayrimenkullerin veraseti durumunda her sene belirtilen tarihlerde düzenli şekilde miras vergisi ödeniyor. 

Kendisine miras kalan kişiler tarafından ödenecek olan bu verginin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. 

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Online ödeme kolaylığı

Kendisine miras kalan kişiler tarafından ödenecek olan miras vergisi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaya göre; miras vergisi gibi ödemeler online şekilde de gerçekleştirilebilecek. 

Online ödemelerde mirasçılara, miras vergisini kredi kartıyla ödeme imkanı sunuluyor. 

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Bugün son gün

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri senede 2 eşit taksit şeklinde ödeniyor. Bir kişinin vefat etmesi halinde bütün mal varlığı mirasçılarına bölünür. 

Vergiden muaf tutulan kişilerin bu konuya ilişkin beyanname sunması gerekli. Muristen mirasçılara veraset durumunda hiçbir malın intikal etmemesi durumunda ilgili vergi dairesine bildirim yapılması gerekiyor. 

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Mirasçılar için ödeme hesaplaması

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2021 miras vergisinin tutarları belirlendi. Tebliğe göre; veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları açıklandı.

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine denk gelen miras hisselerinde 334 bin 534 Türk Lirası (füruğ olmaması halinde eşe denk gelen miras hissesinde 669.479 Türk Lirası),

- İvazsız suretle oluşan intikallerde 7 bin 703 Türk Lirası,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 Türk Lirası şeklinde olacak. 

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Cezası var

Miras vergisinin ödemelerini zamanında yapmayan ve yanlış beyanda bulunan vatandaşlar cezai işlemle karşılaşıyor. Kanuna göre; açıklanan oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanmasıyla ödenmesi gereken tutar belirleniyor. Bu durumda vergiye her sene yüzde 2 oranında ceza ekleniyor.

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Beyan süreleri

Veraset yoluyla meydana gelen intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de meydana geldiyse;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin yer aldığı memleketteyse ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde,

- Mükellefler vefat edenin yer aldığı memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini izleyen 8 ay içinde,

- Gaiplik durumunda ise gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı takibi izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar sunulur.

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Bugün son gün!

Emlak vergisinde muafiyet koşulları neler?

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com