Mimarlar konut üretiminde hedef konulmasını istiyor!

Mimarlar konut üretiminde hedef konulmasını istiyor! Mimarlar konut üretiminde hedef konulmasını istiyor!

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya, belediyelerde estetik kurul mekanizmalarının kurulması ve yapı özelliklerinin mimarların ya da müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti...
Bursa'da Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde yeni binalar yapılacağını ve bu noktadan hareketle de mutlaka hedef konulması gerektiğini vurgulayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya, yasalardaki boşlukların doldurulması, belediyelerde estetik kurul mekanizmalarının kurulması ve yapı özelliklerinin mimarların ya da müteahhitlerin insiyatifine bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti. 


Kaya, Bursa'da konut fazlalığının yüzde 25 civarında olduğunu söyledi. Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin toplam bin 350 üyeye sahip olduğunu ve Bursa'nın inşaat sektöründe son 10 yıldır yoğun bir dönem geçirdiğini kaydeden Kaya, "Konutta ülke gelişimine paralel nitelikte önemli adımlar atılıyor. Kentimiz, yerli firmaların yanı sıra kent dışından da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Projelerde son beş yılda yüzde 25 artış yaşanırken, özellikle kentin batısında nitelikli konutlar üretiliyor. Örneğin Nilüfer otel, ticaret ve iş merkezleri açısından en cazip ilçelerin başında geliyor" dedi. "Yasalardaki boşluklar doldurulmalı" Nizamettin Kaya, tüm olumlu gelişmelere karşın Bursa'daki yapüann dünya ölçeğinde yeterli olduğunu söylemenin mümkün olmadığına işaret etti. Çözüm yolunun yasalardaki boşlukların doldurulmasından, belediyelerde estetik kurul mekanizmalarının kurulmasından ve yapı özelliklerinin  imarlann ya da müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmamasından geçtiğini kaydeden Kaya, "Bursa'da Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde yeni binalar yapılacak. Bu noktadan hareketle mutlaka hedef konulması gerekiyor. Konut tercihinde depreme dayanıklılık birinci sırada yer alır. Kurallara uyulması halinde 10 kata kadar olan yapılaşma elverişlidir. Bu rakam kent merkezlerinde dört ya da beşe kadar düşebilir. Diğer yandan her yeni binanın modern olduğunu söylemek mümkün değü. Şu an mevcut binaların yüzde 99'u betonarme. Bu yapı özelliğine diğer alternatiflerin de katılması gerekiyor" diye konuştu. Yapı stokunun %10'u modern Mimari yaklaşımda da ortaya hedef konulması gerektiğinin altını çizen Kaya, Bursa'da son dönemlerde mimari gelişmelerin yaşanmasının sektörde farklılık yarattığını, mimari kimliğe sahip bu yapıların kent için olumlu referanslar içerdiğini aktardı. Modern yapıların özeliklerinin başında mimari açıdan içinde bulunulan dönemi yansıtması, çevreye uyumlu olması ve estetik durmasının geldiğini ifade eden Nizamettin Kaya, diğer yandan dünya kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle yapıların ekolojik özelliklere sahip olması gerektiğini kaydetti. 


Dünya