Mimarlar Odası Haliçport'a dava açacak!

Mimarlar Odası Haliçport'a dava açacak!TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Biıyükkent Şubesi, dün 1 milyar 346 milyon dolarla Fine Otel konsorsiyumunun kazandığı ihale kamu ve toplum yararına aykırı olduğu olduğu için dava açıyor...


TMMOB Mimarlar Odasının yazılı olarak yaptığı açıklamada, yerel ve merkezi yönetimlerin tarihi tersanelerin dünya mirası olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği belirtilerek, 'Haliç yat limanı projesinin' Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin denize açılan kapısı olduğu ve zaman içinde Kasımpaşa'yı da içine alarak Galataport ile bütünleştirileceği belirtildi. 


İlk kez 12 Eylül sonrasında gündeme getirilen, Dalan döneminde uygulanmaya başlanan ve kentsel dönüşüm ile daha ileri aşamaya ulaştırılan 'Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'nin Haliç'in 'el değmemiş' son parçasına da uzandığı vurgulanan açıklamada, "Bu proje ile dünyanın en eski ikinci tersanesi ve Tersane-i Amire'nin günümüzdeki karşılığı- olan 558 yıllık Haliç Tersanelerinin, dünya üzerinde başka örneği bulunmayan şekilde ve yaklaşık 6 asırdır gemi yapım işlevini sürdüren tek endüstriyel arkeolojik SİT'in ortadan kaldırılması için yeni bir adım atılmış oluyor" denildi.

 

DÜNYA MİRASI OLARAK KORUNMALI 


Her türlü yatırımın imar planlarına dayanmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi; "Bilinen 8500 yıllık tarihi ile İstanbul Kenti'nin tarih boyunca ve bugün dünyaca tanınmasında simgesel öneme sahip 'altın boynuz' olarak da bilinen Haliç ve kıyıları bu özelliği dikkate alarak ve tarihi özellikleri itibarı ile bir dünya mirası olduğu özelliğini unutmadan bütüncül olarak ele alan bir planlama süreci ile ve dünya mirası olarak korunarak ve geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması yerel ve merkezi yönetimlerin asli sorumluluğu ve görevidir. 


Hal böyleyken ihale, ulusal ve uluslararası mevzuat yok sayılarak hiçbir planlamaya dayanmayan projeye göre yapılmıştır. Bu özelliği ile ihale koruma ve imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve bilimine aykırı olduğu için kamu ve toplum yararına açıkça aykırıdır. İhalenin gelinen bu aşamaya kadar izlemiş olduğu süreç, gelinen nokta itibariyle kamu kurumu niteliğinde anayasal bir meslek kuruluşu açısından yargı önüne götürülmeyi zorunlu kılmaktadır. Normal hukuk düzeninin işlediği bir ülkede bu hukuksuzluğun yargıdan onay bulmasının mümkün olmadığı inancındayız. Süreci başından itibaren yakından izleyen Odamız, açılacak dava ile ilgili gerekli hazırlıkları tamamlama aşamasında olup, kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilmeye devam edilecektir." 


PROJEDE NELER VAR? 


'Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi'ne göre 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 49 yıllığına Yap-İşletDevret modeliyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında her biri 70 yat kapasiteli iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı iki otel, dükkânlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, bin kişilik cami ve otoparkı kapsamaktadır.

 


Evrensel