Miras kalan gayrimenkulün tescil edilmesi gerekir mi?

Miras kalan gayrimenkulün tescil edilmesi gerekir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras kalan gayrimenkulün kişinin adına tescil edilmesinin gerekli olup olmadığını yazdı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde miras kalan gayrimenkulün kişinin adına tescilini kaleme aldı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Yıllar önce biri ile noterde ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmıştım. Gerçekten de bakımını sağladım, kendisi için gereken masrafları yaptım, dairenin kredi borcunu ödedim. Neticede vefat edince dairesi bana kalacaktı fakat mirasçıları aleyhime dava açtı. Mahkeme lehime sonuçlandı, sözleşmenin geçerliliğine ve zilyetliğin tarafıma teslimine karar verildi. Bu kararı aldıktan sonra tapuda adıma tescili ihmal ettim, çok zaman geçti. Şimdi tescilde güçlük yaşıyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Miras kalan gayrimenkulün tescil edilmesi gerekir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Noterde yapılmış bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerlidir. Nitekim geçerliliği hususu mahkeme kararı ile tespit olunmuş. Zilyetliğin teslimi konusu ise okuyucuma fiziki olarak da teslimi gerektiğine dair karar verilmiş. Buraya kadar okuyucumun arzusu yerine gelmiş ancak tapuya tescilde nasıl bir problemle karşılaştığı belirsiz. Zira ölünceye kadar bakma sözleşmeleri geçerlidir ve tatbikatta içerik olarak iki şekilde yapılır. Birincisi; bakım alacaklısı, bakacak kişiye gayrimenkulün mülkiyetini sözleşme sırasında devreder.

İkincisi; gayrimenkulün mülkiyetinin ölümü halinde devrini şart koşar. Görünen odur ki okuyucumun sözleşmesi ikinci şekilde yapılmış. Vefat durumunda da gayrimenkulün adına tescilinin gerçekleşmesi lazım. Hatta anlatılan olayda görülmektedir ki sözleşmenin geçerliliği mahkemece de kabul edilmiş. Dolayısı ile önünde tescil yönünden bir engel kalmamış.

Miras kalan gayrimenkulün tescil edilmesi gerekir mi?

Bu şartlar altında tescile engelin ne olduğunu bilemediğim gibi, okuyucum bundan da söz etmemiş. Ne gerekçe gösterilerek tescilin yapılmadığı mektubunda belirsiz. Ancak mali nedenlerle bir avukat tutma imkanına sahip olmadığını söylüyor. Bunu söylediğine göre kendisine bulunduğu şehirde baro merkezine başvurmasını ve avukat yardımı talep etmesini hatırlatayım. Anlatıldığı kadarıyla kendisine yardımcı olacak avukatın görevi çok zor olmayacak.

Miras kalan gayrimenkulde hisse satışı yapılabilir mi?

Evdeki hangi masrafları kiracılar öder?