31 / 01 / 2023

Miras payının üçüncü kişiye devri nasıl olur?

Miras payının üçüncü kişiye devri nasıl olur?

Miras kalan kişiler, böyle bir durumda bazı sorular yöneltmektedirler. Onlardan biri de Miras payının üçüncü kişiye devri nasıl olur? İşte detaylar!MİRAS NEDİR? MİRAS NE DEMEKTİR?

Miras, Türkçede varis olunan şey ya da kalıt anlamlarına gelmektedir. Hukuksal açıdan bakıldığı zaman da miras kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Miras, Arapça kökenli bir kelimedir. Miras, hukuki ilişki bakımından ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Miras, bir kuşağın kendinden sonraki kuşağa bıraktığı şey anlamında da bulunmaktadır. Kan bağı, sağ kalan eş, evlatlık ve devlet, mirasçılar kategorisinde yer almaktadır.

Kişiler arasında ortaya çıkan Miras Payının Devri işlemi pay sahibi mirasçılar arasında yapılmaktadır. Mirasçılardan herhangi biri kendisine ait olan miras payını diğer pay sahiplerine de verebilir. Bu işlem yapılacağı zaman iştirakin bozulmaması gerekirken devretme işleminde bedel alınıp alınmaması pay sahibinin iradesine kalan bir durumdur. Miras payı devredileceği, üçüncü bir kişiye verileceği zaman mirasın açılması fakat paylaştırılmamış olması gerekir. Miras hukuku açısından bakıldığında mirasçıların miras üzerindeki hakları ortak ve elbirliği ile mülkiyet alanında değerlendirme işlemi yapılır.

MİRAS PAYININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ NASIL OLUR?

Miras payını devreden kişinin mirasçılıktan çıktığı görülürken bu payın hepsini devretmesi miras ortaklığının sona ermesi anlamına gelmektedir. Miras Payının Devri ile ilgili konularda üçüncü kişiler söz konusu olduğunda bilinmesi gerekenler bazı hususlar devreye girer. Bu tür sözleşmeler üçüncü kişi için, paylaşmaya katılma yetkisi tanımamaktadır. Üçüncü kişinin söz hakkı kazanacağı durum miras ortaklığının paylı mülkiyete çevrilmesi ile mümkün olmaktadır. Paylaşma sonucu üçüncü kişilerin kendisine verilen payı isteme hakkı doğarken bu hak şahsi bir alacak hakkına bürünmüş kabul edilir. Pay sahibi olan üçüncü kişinin bu hakkını payını devreden mirasçı söz konusu olduğunda kullanabilir. Payını devreden mirasçı kendi hissesine düşen taşınır ya da taşınmaz malların mülkiyetini üçüncü kişiye devredecektir.

 

VakıfBank market alışverişlerinde sepetleri dolduracak! VakıfBank’tan büyük kampanya!

TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir, ne demektir? TOKİ orta sınıf konut kampanyasına kimler başvurabilir?

Tapunun kime ait olduğunu nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar!
Geri Dön