Miras taksim sözleşmesinin iptali!

Miras taksim sözleşmesinin iptali!

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için mutlaka resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Miras taksim sözleşmesinin iptali tarafların istekleriyle her zaman yapılabiliyor. Kanunla düzenlenen sözleşmenin iptali hükümleri haberimizde...Miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.


Miras taksim sözleşmesinin iptali!


Miras taksim sözleşmesinin iptali tarafların istekleriyle her zaman yapılabiliyor. Buna göre Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku'nda miras taksim sözleşmesinin iptali şöyle düzenlenmiştir:


B. Miras sözleşmesi

I. Şekli


MADDE 545.-Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir.


Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.


Miras taksim sözleşmesinin iptali!


II. Ortadan kaldırılması


1. Sağlararasında


a. Sözleşme veya vasiyetname ile


MADDE 546.-Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir.


Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, mirasbırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.


Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır.


b. Sözleşmeden dönme yolu ile


MADDE 547.-Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.


2. Mirasbırakandan önce ölme


MADDE 548.-Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.


Mirasbırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.Miras taksim sözleşmesi örneği!
Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!
Miras taksim sözleşmesi vekaletname!
Tenkise tabi kazandırmalar!
Ölüme bağlı tasarrufların iptali!
Vasiyetin yerine getirilmesi!Nagihan  AKDAŞ/Emlakkulisi.com