Miras taksim sözleşmesi noter harcı!

Miras taksim sözleşmesi noter harcı!

Miras taksim sözleşmesi noter harcı için döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir adet ücret tahsil ediliyor. Miras taksim sözleşmesinin harcında taksim işlemine konu olan parsel sayısının önemi bulunmuyor...Tapu Sicil Tüzüğünün 21/c maddesine göre, "Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme; mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları gerekir."


Miras iştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal eder. İşte, iştirak halini ortadan kaldıran sebeplerden biri de taksimdir. Ortaklar böylece müşterek mülkiyete geçmeden müstakil mülkiyete geçmiş olurlar. Miras taksim sözleşmesi noter tarafından yapılabileceği gibi adi yazılı olarakta mirasçılar arasında yapılabiliyor.

Miras payı temlikine ilişkin sözleşmeler gibi miras taksimi sözleşmelerinin de terekeye dahil bütün taşınmaz malları kapsaması gerekmiyor.


Miras taksimi noterce yapılmış ise sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu bir uygulamadır. Miras taksimi mirasçılar arasında adi yazılı bir sözleşmeyle yapılmış ise bu sözleşmenin ibrazı ile beraber;


1) Mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise tüm mirasçıların tapu sicil müdürlüğüne gelerek istemde bulunmaları lazımdır .

2) Mirasçılardan bir kısmının imzaları noterce onaylanmış diğerlerinin ki onaylanmamış ise imzası noterce onaylanmamış olanların tümünün bizzat veya vekilleri aracılığı ile tapu sicil müdürlüğüne gelerek tescil isteminde bulunmaları gerekiyor.


Tescili isteme yetkisi devredilmiş ise yani bir temsil yetkisi verilmiş ise, temsilcinin istemiyle taksime konu tüm taşınmazların sözleşme uyarınca tescilleri yapılabilir. Tescili isteme yetkisi verilmiş ise, her paydaşın taksim sonucu kendisine düşen parseli adına tescil ettirmesi mümkündür. Bu halde taksim harcının hesabı sadece tescili istenen parselin değeri üzerinden yapılır. Ancak, tapu sicil müdürlüğünün taksim sözleşmesinde tescili engelleyen bir kayıt olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. 


Miras taksim sözleşmesi noter harcı oranı ortak mülkiyeti oluşturan sebebe göre değişiyor. Ortak mülkiyet miras yolu ile oluşuyorsa, terekeye dahil taşınmaz malların iştirak halinde mülkiyet aşamasında iken, kanuni veya mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen taksiminde, taksime giren parsellerin bildirilen değerleri üzerinden, binde 19,8 oranında harç tahsil ediliyor.


Ayrıca miras taksim sözleşmesi noter harcı için döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir adet ücret tahsil edilir. Miras taksim sözleşmesi noter harcında taksim işlemine konu olan parsel sayısının önemi bulunmuyor. Miras paylaşımında anlaşamama!
Mirastan çıkarma!
Miras taksim sözleşmesinin iptali!
Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği!
Atanmış mirasçı nedir?
Miras paylaşım sözleşmesi!
Miras taksim sözleşmesi örneği!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com