Miras taksim sözleşmesi vekaletname!

Miras taksim sözleşmesi vekaletname!

Miras taksim sözleşmesi vekaletnamesi gerçek yada tüzel kişilerin kendilerini temsil etmeleri amacıyla atanan kişilere veriliyor. Vekaletnamede miras bırakanın adı, soyadı ve intikal eden malın bilgilerinin yazılmış olması önemlidir...Miras taksim sözleşmesi vekaletname!


Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılması işlemi oluyor. Miras taksimi işlemine tüm mirasçıların katılması zorunlu olduğu gibi, miras taksim sözleşmesi Tapu Sicil Müdürlükleri ile noterlerde düzenleniyor. Miras taksim sözleşmesi vekaletnamesi gerçek yada tüzel kişilerin kendilerini temsil etmeleri amacıyla atanan kişilere veriliyor. Hukuki bir işlem olduğu için belirli esaslara dayanıyor.


Tapu Sicil Müdürlüğü'nde miras taksimi işlemleri için gerekli belgeler ise şunlar; 


*Taksim yapılması istenen taşınmaz malların varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge ya da mirasçıların beyanı,

*Taksim talebinde bulunan tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportları, 

*Tarafların vesikalık fotoğrafları. 


Miras taksimi işlemleri noterde gerçekleştirilecekse gerekli belgeler de şunlar; 


*Tüm mirasçıların veya yetkililerinin katılımıyla mirası veya temsilcilerinin noterce düzenleme şeklinde tanzim edilmiş Miras Taksim Sözleşmesi,

*Tescili talep eden mirası veya mirasçıların veya bunların temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı fotoğrafı,

*Arzu edilmesi halinde tapu adedi kadar vesikalık fotoğraf. 


Miras taksimi işlemlerinin maliyeti her yıl belirlenen oranlarda tapu harcı ve döner sermaye masrafları olmak üzere iki şekilde alınıyor.


Miras taksim sözleşmesi vekaletname!

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri, miras taksim sözleşmesi vekaletnamelerinde gerekli olan belgelerdir. Vekalet edilen kişilerin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması, vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması gerekiyor. Miras taksim sözleşmesi gibi özel yetkiler içeren vekaletnamelerin düzenleme şeklinde yapılması gerekiyor. Miras paylaşım sözleşmesi!
Gayrimenkulde müddetli vekaletname nedir
Vekalet nasıl verilir?
Tapu vekaletname örneği!
Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
Miras taksim sözleşmesi damga vergisi!
Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com