Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!

Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!

Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında sözleşmenin resmi yazılı olarak yapılması gerekiyor...Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!


Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Taşınmazların taksimi için tapu sicil müdürlüğünde buna ilişkin resmi senedin düzenlenmesi gerekiyor. Ancak miras taksiminde taksim sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmesi zorunlu olmayıp, mirasçı veya bunların temsilcileri de sözleşmeyi noterde düzenleyebiliyorlar. Noterde düzenlenmiş miras taksim sözleşmeleri genelde aşağıdaki gibi hususları içeriyor;


- Düzenleme şeklinde tanzimi.

- Mirasçı veya temsilcileri kimliğinin nüfus hüviyet cüzdanı, pasaporta göre tesbiti.

- Tarafların fotoğraflarının bulunması.

- Şekil noksanlıklarının olmaması. (mühür,imza gibi)

- Taksime konu taşınmazların açıkça belirtilmesi yapılan taksimin açık ve anlaşılır olması.

- Tescil hususunun yer alması.


Miras taksim sözleşmesinin, tapu sicil müdürlüğü'ne bildirilmesi ile ayrıca resmi senet tanzim edilmeksizin işlemin tapu kütüğüne tescili de yapılmış oluyor. 


Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında tapu sicil müdürlüğü veya noterde düzenlenebileceği gibi mirasçılar isterlerse, kendi aralarında yazılı şekilde miras taksim sözleşmesi düzenleyebiliyorlar.


Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!

Ayrı tapu sicil müdürlüklerinde kayıtlı taşınmazların taksimi ise taşınmazların kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinin birisinde yapılabiliyor. Bu durumda işlemi yapacak tapu sicil müdürlüğünün diğer müdürlüklerden tapu kayıt örneği ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri isteyerek yetki alması gerekiyor.


Miras taksim sözleşmesi noterde düzenlenmiş ise sözleşmenin taşınmazların kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüklerine ayrı ayrı ibraz edilerek tescil talebinde bulunulması gerekiyor. Tescili tüm mirasçılar, sözleşme veya vekaletname ile ayrıca yetki verilmiş ise yetki verilen mirasçı tapu sicil müdürlüğünden talep edecektir.Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
Miras hukuku tereke davası!
Miras hukuku pay oranları!
Miras hukuku zümre sistemi!
Miras hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi!
Miras vergisi!
Miras sözleşmesi kuralları!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com