Atanmış mirasçı nedir?

Atanmış mirasçı nedir?

Atanmış mirasçı nedir?: Miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni mirasçılarına ek olarak başka kimseleri de kendisine mirasçı atamasına mirasçı nasbı deniyor. Bu şekilde atanan kişiye de atanmış mirasçı deniyor...Atanmış mirasçı nedir?


Miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kanuni mirasçılarına ek olarak başka kimseleri de kendisine mirasçı atamasına mirasçı nasbı deniyor. İşte atanmış mirasçı nedir? sorusuna da bu şekilde atanmış kişi cevabını verebiliriz.


Bir kimse isterse gerçek, isterse bir tüzel kişiyi mirasçı olarak atayabilir. Devlette atanmış mirasçı olarak gösterilebiliyor. Kanuni mirasçılar da kanuni miras paylarına ek olarak vasiyetname ile mirasçı atanabiliyor. Birden çok kişinin mirasçı olarak atanması mümkündür. Mirasçı atama bedelli veya bedelsiz olabiliyor. Bedelli mirasçı atanmasının miras sözleşmesi şeklinde yapılması gerekiyor.


Atanmış mirasçı nedir? sorusunu cevapladıktan sonra konudan devam edecek olursak; atanmış mirasçının ölenin külli halefi sayıldığını söyleyebiliriz. Atanmış mirasçı mirasbırakanın (murisin) ölümü anında mülkiyeti tescilsiz olarak kazanmış oluyor. Bu hali ile kanuni mirasçılardan bir farkı bulunmuyor.


a) Atanmış mirasçılara (mansup mirasçı) mirasçılık belgesi verilmesi:


Vasiyetnamede mirasçı atanmış olup da hakları kanuni mirasçılar ve diğer ilgililer tarafından itiraza uğramamış olan kimseler, itiraz için yapılan tebliğ gününden itibaren bir ay geçtikten sonra mirasçılık sıfatları hakkında kendilerine atanmış mirasçı olduklarını gösterir resmi bir belge verilmesini sulh hakiminden isteyebiliyorlar. Vasiyetnameye itiraz olupta tenkis veya iptal davası açılmış ise bu belge verilmeyip bu davaların sonuçlanması bekleniyor.


b) Kanuni mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesi: 


Vasiyetnamenin açılmasından sonra talep halinde kanuni mirasçılara mirasçılık belgesi (veraset senedi) veriliyor. Ancak mirasçılık belgesinde kanuni mirasçılarla beraber vasiyetnameden de söz edilerek atanmış mirasçının gösterilmesi gerekiyor.Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği!
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi!
Miras paylaşım sözleşmesi!
İntifa hakkı sahibinin ölmesi!
Veraset tapu işlemleri!
Miras sözleşmesinden doğan davalar!
Mirasın açılması nedir?
Gaibin mirası!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com