Miras vergisi 2. taksiti 15 gün sonra başlıyor!

Miras vergisi 2. taksiti 15 gün sonra başlıyor!

Bu verginin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenen miras vergisinde 2. taksit ödemeleri 15 gün sonra başlıyor...


İlk taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde yapılan 2018 yılı veraset ve intikal vergisinde ikinci taksitler 15 gün sonra başlayacak.

Miras kalanların mükellef olduğu veraset ve intikal vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak.

6 taksitte ödeniyor

Vergi ödemesi tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksit halinde yapılıyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Ödeme Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.  

Kimler mükellef?

Bu verginin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekiyor.

Aynı zamanda malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Vergi, vefat eden kişinin son kanuni ikametgâhının bağlı bulunduğu yetkili Vergi dairesinde ödeniyor.

2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları

Miras vergisi 2. taksiti 15 gün sonra başlıyor!

Miras kalanlar dikkat! Ne kadar vergi ödeyeceksiniz?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com