Miras vergisinden muafiyet 2019!

Miras vergisinden muafiyet 2019! Miras vergisinden muafiyet 2019!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. İşte miras vergisinden muafiyet şartları...


Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de miras vergisi ödeniyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içerisinde iki eşit taksit olarak ödüyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

1 Kasım tarihinde başlayan veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Örnek Vergi Hesaplama

Konut Değeri: 200.000 TL
Büyükşehir Dışında: 200 TL
Büyükşehir İçinde: 400 TL

Konut Değeri: 300.000 TL
Büyükşehir Dışında: 300 TL
Büyükşehir İçinde: 600 TL

Konut Değeri: 400.000 TL
Büyükşehir Dışında: 400 TL
Büyükşehir İçinde: 800 TL

Muafiyet şartları

- Çocuklar ile eşten her birine kalan miras paylarının 2019 yılı itibariyle 250.125 TL’si, yalnızca eş olması halinde, miras payının 500.557 TL’si, (Şehit yakınlarına bu tutarının bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır)
- Karşılıksız, hibe yoluyla verilen intikallerin ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 5.760 TL’si,
- Tüm sadakalar,
- Örf ile adete uygun olarak verilen geleneksel hediye ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),
Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toptan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,
- Emekli ikramiyeleri,
Bakanlar Kurulunca sağlanan muafiyetler (Ticari plaka sahiplerine dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan mallar vb.) en önemli istisnalarından meydana geliyor.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname

Veraset yoluyla intikal edilmesine karşı verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesi için yasal süreler şu şekildedir;
- Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde
- Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa: 6 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse: 6 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse: 4 ay içinde
- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse: 8 ay içinde
- Gaiplik durumundaysa: 1 ay içinde

Beyanname için gerekli belgeler:
- Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi- Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınır),
- Vasiyetname,
- Borç ve masraflara ait belgeler,
- Ticari bilanço ve gelir belgesi,
- Gayrimenkuller için tapu fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren, belediyeden alınan resmi belge,
- Ölüm ve mirasçılık bildirimi

Miras vergisinden muafiyet 2019!

Miras kalan ev için ne yapılmalı? Haklarınız nelerdir?