Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı!

Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı! Mirasçılara 'İnternet Vergi Dairesi' kolaylığı!

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) gerçekleştirilen yeni düzenlemeler kapsamında, mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (GİB) gerçekleştirilen yeni düzenlemeler kapsamında, ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik bir rehber hazırlandı.

Buna göre, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden mirasçıların, miras paylarını gösteren veraset ilamının alınması gerekiyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, söz konusu beyannamenin, ölüm Türkiye'de meydana gelmişse ve mükellefler Türkiye'de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay, yabancı bir memlekette bulunuyorsa ise ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde verilmesi büyük önem taşıyor.

Beyannamenin vergi dairesine elden ya da posta yolu yanında elektronik ortamda verilmesi de artık mümkün. Beyanname, veraset ilamı alındıktan sonra, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan "Veraset İşlemleri" bölümünden elektronik ortamda teslim edilebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi şifresi olmayanlar, kaydolarak anında şifre alabilecek ya da e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilecek.

İşlemler elektronik ortamda


İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfasına, beyannameyi dolduracak mirasçılardan herhangi birinin bilgileriyle girilebilecek ve vefat eden kişinin TC kimlik numarasıyla işlem yapılabilecek. Hazırlanan sistem, adım adım ve kolay şekilde beyannamesini doldurması için mükellefi yönlendirecek.

Mirasçı beyannameyi sadece kendi ismine düzenleyebileceği gibi diğer mirasçıları da beyannameye dahil edebilecek. Beyanname birden fazla mirasçı adına verilecekse mirasçılardan biri tarafından onaylanıp, diğer mirasçıların da onayına sunulacak. Tüm mirasçılar şifreleriyle sisteme giriş yaparak, onay verecek. Onay sürecinden sonra da beyanname, ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek.

Mobil ödeme imkanı


Ek belgeler de bu beyannameye eklenebilecek. Unutulan veya eksik kalan belgeler daha sonra sistem üzerinden ölenin son ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine gönderilebilecek.

Veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 senede, her sene mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Ödeme, "ivd.gib.gov.tr" adresinden veya GİB mobil uygulamasından İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ya da giriş yapmadan hızlı ödeme adımlarından "Belge Numarası ile Ödeme" adımı üzerinden yapılabilecek.

Vergi, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da banka hesabından, internet bankacılığı üzerinden, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden ödenebilecek.

10 soruda Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı 2019!

Veraset ilamı için belli bir süre var mı?