Vergi borcu mirasçılara geçer mi?

Vergi borcu mirasçılara geçer mi? Vergi borcu mirasçılara geçer mi?

Bir kimsenin vefatı halinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bazı hak ve borçlar mirasçılarına intikal ediyor. Peki, ölen bir kimsenin vergi borcu mirasçılara geçer mi? Geçmez mi?Vergi borcu mirasçılara geçer mi?

Bir kimsenin vefatı halinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bazı hak ve borçlar mirasçılarına intikal ediyor. Yasal ve atanmış mirasçılar tarafından mirasın kabul edilmesi halinde tüm miras payları oranında mirasçılara kalıyor.


Mirasçılara intikal eden malların yanı sıra vergi borçları da yer alıyor. Peki, mirasçıların vergi borcundan sorumluluğu nedir?


Türk Medeni Kanunu gereğince ölen kişinin borçlarından genel sorumluluk,  “kişisel” olup; Buna göre mirasçıların her biri, borcun tamamından yani müteselsilen sorumlu oluyor. Ancak durum vergi borçlarında farklılık gösteriyor.


Mevzuat gereğince mirasçıların ölen kişinin vergi borçlarından sorumluluğu, yalnızca miras hisseleri oranında oluyor.


Ölen kimsenin bıraktığı vergi borcu için, vergi idaresince ilgili kurumlar nezdinde araştırma yapılarak mirasçıların hisse oranları tespit edildikten sonra; mirasçıların her birine, hisselerine göre ihbarname düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekiyor. 


Aksi takdirde yargı mercilerince tarhiyatın kaldırılmasına karar veriliyor.Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com