09 / 08 / 2022

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası nasıl açılır?

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası nasıl açılır?

Mirastan çıkarma, miras bırakanın yapacağı bir vasiyetname ile saklı paylı mirasçısını mirasından mahrum etmesi olarak ifade ediliyor. Peki, Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası nasıl açılır?Miras bırakacak olan mal sahipleri kimi zaman yasal ya da daha önce atanmış mirasçı konumuna gelmiş olan kişilerin üzerine düşecek olan payların kendilerine verilmesini engellemek amacı ile bu kişileri mirasçılıktan çıkarma hakkına sahiptir. 

Vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi belgelerle gerçekleşen mirasçılıktan çıkarma işlemine karşı iptal davaları açmak da mümkün olabiliyor. 

Mirasçılıktan çıkarılan kişi kendi hakkı olan mirasçılık haklarının menfaatlerine aykırı bir şekilde zarara uğratıldığından hareketle tasarrufun iptali davası açabilme hakkına sahip oluyor. Burada ölüme bağlı olarak gelişmiş tasarrufların tamamı ya da bir kısmına yönelik olarak iptal davalarının açılması söz konusu oluyor. 

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali şeklinde açılmakta olan bu davalarda asliye hukuk mahkemelerine karşı davalar açılıyor. Kişiler bu tür davalarda şikayetlerini makam olarak ıskat işlemi sonucu fayda görenlere karşı yürütebiliyorlar.