Mirasta usulsüzlük yaşanması durumda ne yapılabilir? 

Mirasta usulsüzlük yaşanması durumda ne yapılabilir? Posta yazarı Tamer Heper, 'Miras olarak miras bırakanın bankadaki parasının bir kısmı vekaletname ile başkası tarafından çekilmesi ve miras sahibine paranın verilmemesi durumunda ne yapılabilir?' sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper, 'Miras olarak miras bırakanın bankadaki parasının bir kısmı vekaletname ile başkası tarafından çekilmesi ve miras sahibine paranın verilmemesi durumunda ne yapılabilir'? sorusunu cevapladı. İşte Heper'in o yazısı...


Vekaletname ile işlem yapılması konusu yasalarımızda açıklanmıştır. Bu yasa maddeleri çerçevesinde vekil, üstlendiği iş ve hizmetleri vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle mükelleftir. Bunun yanında vekil, vekalet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekaletle ilişkili olarak aldıklarını vekalet verene vermekle mükelleftir. Vekil, vekalet verene teslimde geciktiği paranın faizini de vermekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi vekilin sorumlulukları vardır ve vekalet görevini yasanın öngördüğü çerçeve içinde yerine getirmek zorundadır.

Mirasta usulsüzlük yaşanması durumda ne yapılabilir? 

***

Okuyucumun anlattığı durumda vekil bunu yerine getirmemiş ve vekil sıfatı ile onun adına tahsil ettiği parayı vekil edene ödememiştir. Bunun ispatı kolaydır. Zira bankadan vekaleten para çekildiği banka kayıtlarında bellidir. Bu çekilen paranın da vekil edenin banka hesabına yatırılmadığı veya imzalı bir teslim makbuzunun temin edilmediği açık olmakla birlikte, bu para halen vekilin zimmetindedir.

Burada iki hukuki durum vardır: Biri hukuki, biri cezai. Okuyucum mektubunda vekile noterden azilname gönderdiğini de yazmış. Şayet azilnamede bu paradan söz edildiyse artık yapacak şey hukuk mahkemesinde dava açmak ve Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunmaktır.

 Mirasta usulsüzlük yaşanması durumda ne yapılabilir? 

***

Yukarıda bu paranın faizinin de istenebileceğini yazdım. İşte hukuk mahkemesinde açacağı dava ile (bu mahkeme tüketici mahkemesi olacaktır) tahsil ettiği parayı faizi ile birlikte talep edecek, Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayetteyse parasının çekilip iade olunmaması nedeni ile suç duyurusunda bulunacaktır. Yapılacak hukuki girişimler bunlardır. Bu girişimlerde her şey kayıt altında olduğu için ispat güçlüğü çekmeyecektir.

Miras kalan gayrimenkuller sözlü olarak paylaştırılabilir mi?