Mobilyacılar KDV oranının yüzde 8’e indirilmesini talep ediyor!

Mobilyacılar KDV oranının yüzde 8’e indirilmesini talep ediyor!Mobilya üreticileri, uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için maliyeti artıran kamusal yüklerin azaltılmasını istedi. Mobilyacılar KDV oranının yüzde 18’den 8’e düşürülmesini talep etti.


Mobilya üreticileri, uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için maliyeti artıran kamusal yüklerin azaltılmasını istedi. KDV oranının yüzde 18’den 8’e düşürülmesini talep eden üreticiler, “Hammadde üzerindeki ağaçlandırma fonu, bakanlık fonu, tellaliye ve TRT payı gibi fon ve vergiler kaldırılsın” dedi.


Mobilya üreticilerinin yaşadıkları sorunlar  Ankara  Sanayi Odası’nın raporuna yansıdı. Dayanaklı tüketim malı kabul edilen mobilyadaki yüksek KDV oranı ve işgücü üzerindeki maliyetlerin “kayıt dışı” üretime sebep olduğuna dikkat çekilen raporda TRT payına isyan edildi.


KDV YÜZDE 8 OLSUN


ASO raporunda Maliye Bakanlığı’na şu çözüm reçetesi sunuldu:


“Maliyet artıcı kamusal yükler azaltılsın. Yüzde 18 KDV oranı yüzde 8’e düşürülsün. Hammadde üzerindeki Ağaçlandırma fonu, bakanlık fonu, tellaliye ve TRT payı kaldırılsın. Satış anında fatura alımı teşvik edilsin ve kamu denetim mekanizmaları çalıştırılsın”


MARKAYA ÖDÜL VERİLSİN


Raporda, sektörün başarısını ve gelişimini etkileyen faktörlerin aynı zamanda marka oluşumuna da etki ettiğine vurgu yapılarak, “Marka oluşumu hem firmalar tarafından hem de devlet tarafından teşvik edilmeli ve markaya ödül verilmelidir” denildi.


İHALELERE GİRİLEMİYOR


ASO, teknik şartnamelerin büyük kamu ihalelerine küçük ve orta büyüklükteki sanayi işletmelerinin girmesini zorlaştırdığını belirterek, Kamu İhale Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi ve TOKİ’den şu isteklerde bulundu:


“Şartname içeriğinde istenilen standartlar net ve açık olarak belirtilmeli, kurum ve kuruluşların mobilya tedariklerinde aktif katılım sağlanması ve kullanıcı beklentilerine göre proje oluşturulması KOBİ’lerin gelişmesinde önemli bir kaynak sağlayabilir. Büyük ihalelerin parçalanması ve KOBİ’lere pay aktarılması da sektörün gelişmesine yardımcı olabilir.


CEZAEVLERİ VURGUSU


Özellikle DMO ve  TOKİ  şartnamelerinde garanti belgesi şartının aranması gerekmektedir. Ayrıca, ceza evlerindeki iş yurtlarında yaptırılan mobilyaların bu alımlarda kullanılması sektörün iş kalitesine olumsuz etki yapmakta ve haksız rekabete neden olmaktadır. Kamu alımlarında kullanılan girdinin niteliğini belirtilen şartnameler oluşturulurken marka verilmeden şartnameler oluşturulmalı böylece yerli üretici bu konuda desteklenmelidir”


15 MİLYON TON ODUN


Raporda, mobilya sektöründe günlük 30 bin metre küp yonga levha ve lif levha tüketildiğine işaret edildi ve şu tespit yapıldı:


“Gerekli olan hammadde miktarı için yıllık 15 milyon ton endüstriyel oduna ihtiyaç duyulmaktadır. Hammadde miktarının 9 milyon tonu iç piyasadan kalanı yurtdışından tedarik edilmektedir. Ülkemizde hammadde konusunda rekabetçi piyasa şartları oluşmadığı gibi orman kaynaklarının yaklaşık yüzde 50’si yakacak odun olarak kullanılmaktadır. Ormanların verimli kullanılması sağlanmalı, özel ormancılık ve endüstriyel ağaç üretimini özendirici teşvikler başlatılarak odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalıdır”


Sözcü