19 / 08 / 2022

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 zam!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 zam!

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Emlak Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 oranında zam yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 oranında zam yapıldı. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre; bugün yayımlanan remi gazetedeki tebliğde şu ifadelere yer verildi: 

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

"MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir. 

(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir."

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR VERGİ ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne yüzde 25 zam!

Binlerce vatandaşı ilgilendiriyor! 2022'de yüzde 25 vergi artışı!Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com’da yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com'da yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.