03 / 06 / 2023

Muğla’nın 1/25000'lik imar planı onaylandı!

Muğla’nın 1/25000'lik imar planı onaylandı!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın tamamını ilgilendiren 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı’nı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliği ile geçirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelini ilgilendiren, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planını kesinleştirdi. Bütün ilçe belediyelerinin ortak katkıları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar komisyonun çalışmaları ile şekillenen, askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesiyle 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliği ile onaylandı ve kesinleşti.

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, Muğla Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanını kapsayan  1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddesi 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca onaylandığını, bu doğrultuda alt ölçekli planlarda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Muğla ilinde şekillenebilecek olan alt ölçekli imar planlarına kılavuzluk edebilecek bir rehber oluşturulduğunu söyledi. Ayşe Ünal; “29.09.2015 tarih ve 341 sayılı meclis kararımız ile Muğla İli genelinde Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanını kapsayan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddesi 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca onaylandı. 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesi doğrultusunda 12.10.2015 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Belediyemiz internet sayfasında yayınlandı ve 11.11.2015 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilerek askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’mizde 10.03.2016 tarihinde itirazlar değerlendirilerek oy birliği ile karara bağlandı. Oy birliği ile alınan kararla 1/25.000 ölçekli Muğla ili Nazım İmar Planı kesinleşti. Böylece, il bütününde koruma-kullanma dengesinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere, yerleşim alanları ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri yönlendirecek arazi kullanım kararlarının ölçeğin gerektirdiği detayda belirlendi. Ayrıca bu doğrultuda alt ölçekli planlarda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ilimizdeki arazi kullanım kararları şekillenmiş olup 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına kılavuzluk edebilecek bir rehber oluşturuldu.” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasından hemen sonra başlatılan çalışmalarla Muğla’nın 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapıldığını söyledi ve bu titiz çalışmada emeği geçen ilçe belediyelerine, imar komisyonuna ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile Muğla’nın bütüncül planını ilçe belediyelerimiz, imar komisyonumuzla birlikte uzun ve titiz bir çalışma sonucu tamamladık. İmar planına yapılan itirazlarda görüşüldükten ve çözüme kavuşturulduktan sonra 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisimizden oy birliği ile geçti. Birçok Büyükşehir Belediyesi’nden önce yapılan bu değerli çalışma için ilçe belediyelerimize, imar komisyonumuza ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.Muğla Büyükşehir Belediyesi
Geri Dön