Munzur Vadisi için alınan acele kamulaştırma kararı durduruldu!

Munzur Vadisi için alınan acele kamulaştırma kararı durduruldu! Munzur Vadisi için alınan acele kamulaştırma kararı durduruldu!

Munzur Vadisi için alınan acele kamulaştırma kararı durduruldu. Tunceli Barosu, durdurma kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek kararı ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı...

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Danıştay 6. Dairesi, Dersim’de yapılması planlanan baraj projelerinin en büyüğü olan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II projesine daha önceki kararları, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu, Milli Park Kanunu’nu, mülkiyet hakkını, anayasanın orantılılık ve ölçülülük ilkesini gözeterek Bakanlar Kurulu’nun ‘acele kamulaştırma’ kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tunceli Barosu, durdurma kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek kararı ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı.

Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, “Anılan baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile HES II Projesi’ne karşı açtığımız davada Danıştay 13. Dairesi’nin 2010/995 E. sayılı dosyasında verdiği 11.10.2010 tarihli karar ile ‘Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu...’ gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir” dedi.

Yıldırım, kararın 4’e 1 oy çokluğu ile alındığını vurgulayarak Danıştay tarafından karara itiraz yolunun da Anayasanın 138. maddesi gereği kapatıldığını belirtti.