15 / 08 / 2022

Müşterek tapu nedir? Müşterek tapu nasıl satılır?

Müşterek tapu nedir? Müşterek tapu nasıl satılır?

Müşterek kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye geçmiş ve ortak anlamı taşıyan kelime olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda birlikte anlamına da geliyor. Peki, Müşterek tapu nedir? Müşterek tapu nasıl satılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...Müşterek; kolektif kelimesi ile benzer bir anlam taşıyor. Bir araya gelinerek yapılan işler, müşterek olarak tanımlanabiliyor. Bu kavram özellikle hukuksal işlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Emlak sektöründe ise tapu konusunda karşımıza çıkıyor. 

Müşterek tapu; ortak mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumuna deniyor. Müşterek mülkiyet ise bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yoluyla elde etmesi halinde ortaya çıkmış oluyor. 

Müşterek mülkiyette kişiler, bahsi geçen mülke belli orandaki paylar ile sahip oluyorlar. Taşınmaz mala müşterek mülkiyet ile sahip olunması durumunda, tapu üzerinde tüm hissedarları gösterir şekilde tek bir tapu senedi verliyor. Ancak hisseli tapu sahibi olan kişiler talep ederse her birine ayrı ayrı da tapu senedi de hazırlanıp verilebiliyor.