Mutlak tarım arazisi nedir?

Mutlak tarım arazisi nedir? Mutlak tarım arazisi nedir?

Tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. Peki mutlak tarım arazisi nedir?Mutlak tarım arazisi özellikleri nelerdir?Mutlak tarım arazisi nedir?

Mutlak tarım arazisi ile ilgili esaslara, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yer veriliyor.


Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. 


Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabiliyor. Peki mutlak tarım arazisi nedir?


Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri olarak tanımlanıyor.


Kanun gereğince; Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

             

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

             

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

             

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

             

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

             

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

             

İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

             

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.


Miras kalan tarım arazileri bölünebilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com