Mutlak tarım arazisi satışı!

Mutlak tarım arazisi satışı! Mutlak tarım arazisi satışı!

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamıyor. Peki mutlak tarım arazisi satışı nasıl yapılır?Mutlak tarım arazisi satışı!

Mutlak tarım arazisi, Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri olarak ifade ediliyor.


Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

             

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

             

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

             

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

             

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

             

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

             

İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. Peki, mutlak tarım arazisi satışı nasıl yapılır?


Mutlak tarım arazisi satışı..

Mutlak tarım arazisinin satışı ile ilgili süreç hakkında 15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Koruma ve Tarım Arazilerinin Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişikliklere yer verildi.


Kanun gereğince, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış oluyor.


Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemiyor.


Tarım arazilerinde satış nasıl yapılacak?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com