Dikili tarım arazisi satışı!

Dikili tarım arazisi satışı! Dikili tarım arazisi satışı!

Çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan araziler olan dikil tarım arazileri nasıl satılır? İşte dikili tarım arazisi satışı esasları..Dikili tarım arazisi satışı!

Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. 


Dikili tarım arazisi; Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, olarak tanımlanıyor.


5403 sayılı Toprak Kanunu gereğince, Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

             

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

             

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

             

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

             

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

             

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,


İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebiliyor.

             

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebiliyor.

             

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılıyor. Peki, dikili tarım arazisi satışı nasıl yapılır?


Dikili tarım arazisi satışı nasıl yapılır?

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Koruma ve Tarım Arazilerinin Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da dikili tarım arazisi satışları hakkında değişikliklere yer verildi.


Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirleniyor. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış oluyor.


Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemiyor.


Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com