Çukurova Balkon

Birden fazla tarım arazisi olanlar satış yapamayacak!

Birden fazla tarım arazisi olanlar satış yapamayacak! Birden fazla tarım arazisi olanlar satış yapamayacak!

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tarım arazisi satışlarına birtakım kısıtlamalar getirildi. Buna göre, birden fazla tarım arazisi olanlar satış yapamayacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Birden fazla tarım arazisi olanlar satış yapamayacak!

15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tarım arazisi satışlarına birtakım kısıtlamalar getirildi.


Tarımsal arazilerin küçük parçalara bölünmesini önleyen, toprak koruma ve arazi kullanımı hakkında kanunda değişiklik öngören yasaya göre 10 dönümün üstünde tapusu olan vatandaşlar arazinin 10 dönümlük bölümünü satamayacak ve geri kalanını da bir şahsa satabilecek. 


Tarım arazilerinde satış şartlarından biri de tek bir tarım arazisine sahip olmak. Zira yapılan düzenlemeler gereğince iki tane tarım arazisi olanlar; tapular arasındaki mesafe 5 kilometreden azsa arazi satışı yapamayacak. 


Satış yapamayacak olan şahıslar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak ve arazileri incelemeye alınacak. Yapılan incelemeler sonucunda satış ile ilgili olumlu veya olumsuz karara varılıyor. Peki tarım arazisi satışları nasıl yapılır?


Tarım arazilerinin satış işlemleri Tapu ve Kadasto Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Tarım arazilerinin satış işlemleri:

- Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle veköylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık

müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- 3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi

gerekmektedir.


- Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.


Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com