31 / 01 / 2023

Mutlak tarım arazisine itiraz!

Mutlak tarım arazisine itiraz!

Toprak Koruma ve Arazilerin Kullanımı Kanunu esaslarına göre Tarım dışı amaçlı arazi kullanımları için verilen karara itiraz edilebilir mi? Mutlak tarım arazisine itiraz nasıl yapılır?Mutlak tarım arazisine itiraz!

Toprak Koruma ve Arazilerin Kullanımı Kanunu gereğince, Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. 


Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazilerine mutlak tarım arazisi deniyor. Peki mutlak tarım arazisine itiraz edilebilir mi?


Mutlak tarım arazisine itirazları hakkında esaslara 15 Aralık 2005 tarihinde 26024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer veriliyor.


İtiraz

Madde 16 — Tarım dışı amaçlı arazi kullanımları için verilen karara itiraz, ilgili İl müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa yapılır, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve gereği için ilgiliye, bilgi için İl müdürlüğüne gönderilir. 


İtiraz en fazla iki defa yapılabilir.

             

İtiraz için yatırılacak ücretler bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde geçen ücretlerin iki katı olarak Bakanlığın belirleyeceği ilgili döner sermaye işletmelerine yatırılır.Mutlak tarım arazisi satışı!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön