29 / 05 / 2022

Nata Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Nata Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Natavan Suleımanova tarafından kuruldu.Nata Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Şişli’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Natavan Suleımanova tarafından kuruldu.

Nata Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
a.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek b.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. d.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. e.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. f.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. g.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. h.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. I.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların,ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak i.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. j.Her türlü yün,orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının,alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. k.Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama,alımı,satımı,ihracatı ve ithalatını yapmak l.Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin,alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. m.Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin,alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. n.Her türlü gıda maddelerinin üretimi,toptan ve perakende alımı,satımı,dağıtımı,ithalat ve ihracatını yapmak. o.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. ö.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. p.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. r.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. s.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. t.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Şirket amaçlarına ulaşabilmek için menkul ve gayrimenkulleri temellük ve tasarruf edebilir,gerektiğinde satın alabilir.Taşıt alır,satar,kiralar,kiraya verir.Fuarlara katılır,ihalelere girer. Amacına uygun olarak her türlü iş makinelerini alır,satar,kiralar,ithalatını ve ihracatını yapar.Konuları ile ilgili ihtira berat ve haklarını markalarla ticari ünvanlarını iktisap ve tasarruf edebilir.Şirket leyh ve aleyhte irtifak hakları tesis eder.Bunlar üzerinde her tür tasarrufta bulunur.İpotek ve sair haklar tesis edebilir.Üçüncü şahısların bankalar ve diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerinde ipotek,rehin,kefalet ve diğer teminatları verir.Aynı şekilde verilecek teminatları kabul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 BLOK NO:199/6 ŞİŞLİ