Nibras El Capital Group Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nibras El Capital Group Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nibras El Capital Group Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Mohamed Makni ve Wasim Hamdan ve tarafından kuruldu.


Nibras El Capital Group Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Mohamed Makni ve Wasim Hamdan ve tarafından kuruldu.

Nibras El Capital Group Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. 2.Akaryakıt istasyonları kurmak. 3.Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. 4.Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak. 5.Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak. 6.Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak. 7.Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. 8.Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 9.LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG`ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 11.Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 12.Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 13.Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 14.Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 15.Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 16.Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 17.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 18.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 19.Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 20.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 21.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 22.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 23.Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. 24.Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. 25.İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. 26. Şirket her türlü malın alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak . 27.Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, danışmanlık, komisyonculuk işleri yapmak ve bu amaçların gerçekleşmesi konusunda her türlü kanuni tasarrufta bulunmak. 28. Şirket faaliyet konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak. 29. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için tesisler kurar, satış merkezi depolar açar ve işletir. 30. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü imalat, ihracat ve ithalat işleri ile dahili ticaret ve pazarlama işlerini yapar ve yaptırır. 31. Konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilikler, ustalık (know-How) ve patent alabilir ve verebilir. Elde ettiği hakları başkalarına devredebilir, kiralar veya kiraya verebilir. 32. Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü komisyonculuk yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili hususlarda her türlü kurulmuş şirketlere iştirak eder 33. Şirket faaliyet konuları ile ilgili amacına ulaşmak için gayrimenkuller satın alır, satar, inşa ettirir. Gerek ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. No:31/9 KAĞITHANE