18 / 08 / 2022

Nizip OSB'de 15.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Nizip OSB'de 15.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Nizip İcra Dairesi, Gaziantep İl, Nizip İlçesi'nde bulunan Nizip OSB'de 44 bin 317 metrekare arsa üzerinde bulunan fabrika binası ve müştemilatını 15 milyon 615 bin 890 TL'ye satıyor.Nizip İcra Dairesi tarafından Gaziantep İl, Nizip İlçesi'nde bulunan Nizip OSB'de 44 bin 317 metrekare arsa üzerinde bulunan fabrika binası ve müştemilatı icradan satılıyor. Gayrimenkulün satış bedeli toplam 15 milyon 615 bin 890 TL olarak belirlendi. 

T.C. NİZİP İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziantep İl, Nizip İlçe, 171 Ada, 1 Parsel, DOĞRULAR Mahalle, 29/06/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan birbölgedeyer almakta olup, Taşınmaz Nizip ilçesi ile Karkamış ilçesi arasında ulaşımı sağlayan asfalt yolunbatı bitişiğindeki Nizip Organize Sanayi Bölgesi (Doğrular mahallesi) alanında bulunmakta olup, Nizipküçük sanayi sitesi ve D-400 Gaziantep-Şanlıurfa Devlet karayoluna uzaklığı 5 km, Nizip ilçemerkezine uzaklığı 6,5 km dir. Taşınmazüzerinde fabrika ve idare binası olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. . Parselin idare binasının batı kısmındaki 3.000,00 metrekarelik bahçe kısmı kilit taşı döşeli olup, geriye kalan bahçe alanının zemini topraktır. Parsel sınırlarının 200,00 metrelik kısmı ortalama 1,50 metre yüksekliğinde duvar ve duvar üzerinde demir dikmeli fens teli, 620,00 metrelik kısmı ise beton dikmeli fens teli ile çevrilmiştir. Yapının dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyası ile boyalıdır.parsel üzerindeki yapının ruhsatlı yapı alanı toplam 9.317,50 m2 dir. İnşaat alanının7.087,50 metrekarelik kısmı için (ruhsat projesine göre 6.616,00 metrekare zemin kat-fabrika binası, 472,50 metrekare idari işler için kullanılan büro-asmakat) 07/10/2010 tarihli inşaat ruhsatı ve bilahare yapı kullanma izin belgesi alınmış olup, sonradan yapının 2.230,00 metrekarelik kısmı için (ek ruhsat projesine göre zemin kat-fabrika binası) 13/12/2013 tarihli ek inşaat ruhsatı ve bilahare yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Yapının tamamlanma oranı % 100 olup, 7.087,50 metrekarelik kısmı 6-10 yaş aralığında, 2.230,00 metrekarelik kısmı ise 4-5 yaş aralığındadır. Taşınmaz üzerindeki yapını betonarme prefabrik inşaat sınıfında ve zemin kat + asma kat olmak üzere 2 katlı (h=7,50 metre) olarak inşa edilmiş, zemin katının inşaat alanı brüt 9.141,00 metrekare, asma katı brüt 768,00 metrekare ve toplam inşaat alanın brüt 9.909,00 metrekare (9.141,00 mmetrekare + 768,00 metrekare) dir.İnşaat alanının 8.845,00 metrekarelik kısmının çatısı köpük dolgulu saç levha, 296,00 metrekarelik kısmının çatısı çelik konstrüksiyon üzerine galvanizli saç döşenmesi şeklindedir. Ayrıca yapının doğu bitişiğinde inşaat alanı 504,00 metrekare olan çelik konstrüksiyon üzerine saç kaplaması şeklinde çatı inşa edilmiştir. Zemin katın 8.373,00 metrekarelik kısmı fabrika kısmı olarak inşa edilmiştir. Fabrika kısmının duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı yüzey sertleştirici malzeme ile beton şap yapılmıştır. Kapı ve pencereleri demir doğramadır. Zemin katın 768,00 metrekarelik kısmı idari büro ve sosyal tesis (yemekhane, mescit, lavabo vs) olarak inşa edilmiştir. İdari büro kısmının duvarları sıvalı ve boyalı olup, tabanı kısmen seramik, kısmen de laminant parke döşelidir. Tavanda cam yünü asma tavan yapılmıştır. Kapıları ahşap doğrama olup, pencereleri alüminyum doğramadır. Sosyal tesis kısmının duvarları kısmen sıvalı ve plastik boyalı olup, kısmen de fayans döşelidir. Tabanı seramik döşelidir. Kapıları kısmen ahşap, kısmen de plastik (pvc) doğramadır. Tavanda cam yünü asma tavan yapılmıştır. Asma katın 472,00 metrekarelik kısmı döşeme atölyesi olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı laminant parke, tavanı cam yünü asma tavan döşenmiştir. Pencereleri plastik (pvc) doğramadır. Asma katın 296,00 metrekarelik kısmı depo olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve plastik boya ile boyalı olup, tabanı beton şaptır. Zemin kattan asma kata ulaşımı sağlayan merpen betonarme olup, basımlar granit döşelidir.

ARSA BEDELİ: 7.977.070,80 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: 15.615.890,80TL

ÖZEL ŞARTLAR:
1)Taşınmaz tapu kaydında14.04.2011 tarih ve 3491 yevmiye numaralı işlem ile ''TASINMAZIN ICRA YOLU ILE

SATISI DAHIL 3. KISILERE DEVRINDE O.S.B.NIN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR.'' şerh bulunmaktadır.Anılan şerhOrganize Sanayi Bölgeleri Kanununun Arsa Tahsisleri başlıklı 18. Maddesinin 9. Fıkrası gereğitapu kaydına işlenmiştir. İlgili kanun hükmü ''OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.''
2)Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15. Maddesinin 4. Fıkrası ''OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.''
3)OSB Kanunu 15/4 gereği Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin 22.09.2020 tarihi itibariyle borçlu Saf Çelik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinden 135.719,71 TL elektrik bedeli alacağı, 66.701,81 TL Aidat bedeli alacağı, 5.761,82 TL su bedeli alacağı olmak üzere toplam 208.183,34 TL alacağı bulunmaktadır. Taşınmazın icra yoluyla satışı halinde; öncelikli olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Nizip O.S.B'nin yukarıda belirtilen alacaklarının (22.09.2020 tarihinden sonra işleyecek anapara ve faiz alacakları dahil) ödenmesi gerekmektedir.
4)Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşaihale yoluyla satışının gerçekleşmesi halinde O.S.B Kanununun 15. Maddesinin 5. Fıkrası gereği ''...kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.''
5) OSB uygulama yönetmeliği 61. Madde gereği Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur. Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.
6) O.S.B uygulama yönetmeliğinin ''Başkalarına Devir'' başlıklı 61. Maddesinin 7 no'lu bendinde yer alan ''yukarıdaki hususların mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
7) O.S.B Kuruluş Protokolüne göre OSB 'de yer alacak katılımcıların sektör grupları;
Plastik ve ambalaj, Tekstil-Gıda-Makine
8) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde 54. Maddede OSB’de kurulamayacak tesisler düzenlenmiş olup yönetmelik hükmü;
“Kurulamayacak tesisler
MADDE 54- (1) OSB’lerde aşağıdaki tesisler kurulamaz:

A-) KARMA VE İHTİSAS OSB’LERDE;
1)Ham petrol rafineleri,
2)Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3)Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4)Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5)Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6)Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dünüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7)Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8)Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9)İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.

B-) KARMA OSB’LERDE;
1)Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2)Petrokimya kompleksleri,
3)Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4)Klor-alkali tesisleri, sülfürük asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5)Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6)Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7)Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8)Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler,
9)OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz
(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler müstesnadır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.” şeklindedir.

DAHA FAZLA BİLGİ NİZİP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN ALINABİLİR
Organize Sanayi Bölgeleri Kurulurken düzenlenen kuruluş protokolü OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alan,yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini belirtmektedir. Bu bakımdan kuruluş protokolünde OSB üyesi olabilecekler için aranan şartlara sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, ihaleye iştirak edecek kişilerin, ihaleye katılımlarında engel bir durumun olmadığına dairOSB'den alacakları 'UYGUNLUK GÖRÜŞÜ'ne dair resmi evrağı müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu resmi evrağı ibraz etmeyenlerin ihaleye katılamayacakları ilan olunur.
Adresi : Doğrular mahallesi Nizip Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:13 Nizip / GAZİANTEP

KDV Oranı : Yüzde 18
Arsa Payı : TAM
Yüzölçümü : 44.317,06 metrekare
Kıymeti : 15.615.890,80 TL
İmar Durumu : Organize Sanayi Bölgesi imar planına göre sanayi alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : a) 3083 sayılı kan.nun 13 madde şerhi
b)Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil 3. Kişilere devrinde O.S.B.nin uygunluk görüşü alınması zorunludur.
c)Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 15/12/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/01/2021 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU - Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/215 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2020