Nova Plus Mühendislik Hizmetleri Proje Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Nova Plus Mühendislik Hizmetleri Proje Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!Nova Plus Mühendislik Hizmetleri Proje Ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy’de 50 bin TL sermaye bedeli  ile  Deniz Yumuk tarafından kuruldu.


Nova Plus Mühendislik Hizmetleri Proje Ve Danışmanlık Limited Şirketi Kadıköy’de 50 bin TL sermaye bedeli  ile  Deniz Yumuk tarafından kuruldu.

Nova Plus Mühendislik Hizmetleri Proje Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
MIMARLIK-MÜHENDISLIK 1.Makine Mühendisligi, Endüstri Mühendisligi,Bilgisayar Mühendisligi, Elektronik Mühendisligi, Elektrik Mühendisligi, Kimya Mühendisligi, Fizik Mühendisligi, Kontrol Mühendisligi, Mekatronik Mühendisligi, Metalürjive Malzeme Mühendisligi, Çevre Mühendisligi, Enerji Mühendisligive diger mühendislik alanlarında hizmet sunmak 2.Her türlü mühendislik proje veuygulamalarını yapmak 3.Her türlü mühendislik , müsavirlik vedanısmanlık hizmetleri vermek 4.Plan proje teknik hesaplar konularındadanısmanlık yapmak 5.Etüt, arastırma, fizibilite projeleriyapmak 6.Teknik bilgi destegi ve teknikegitim hizmetleri vermek 7.Sirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiligi ve ilgili resmi kurumlardan her türlü insaat ve iskan ruhsat islemleri yapmak. Çizmis oldugu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dısı proje yarısmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dısından almıs oldugu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya baska bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliginin yapılabilecegi isler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu isleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama isleri, kent ve cografi bilgi sistemleri olusturulması, etüt ve isletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon islerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama islerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve islemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danısmanlık ve müsavirlik hizmeti vermek. 8.Yurt içinde ve yurt dısında her türlü insaat mühendisligi projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmıs bulunan projenin tadilat ve degisikliginin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dısında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, is merkezi, plaza, konut ve diger her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollügünün yapılması ve yaptırılması. 9.Yurt içi ve yurt dısı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak edis düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dısında mühendislik ve mimarlık çalısmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 10.Belirtilen islerle ilgili her türlü ithalat ve ihracatını yapmak. DANISMANLIK 1. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü inşaatlarla ilgili plan, proje, mühendislik, dış ticaret danışmanlık, teknik müşavirlik işleri ile iç ve dış mimari,statik,betonarma, elektrik, asansör, kalorifer, doğalgaz, projelerini yapmak ve yaptırmak. Kontrollük ve denetim hizmetlerini yapmak. 2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü inşaatlarla ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri ile iç ve dış mimari, statik, betonarma, elektrik, asansör, kalorifer, doğalgaz, projelerini, keşif, hakediş, kesin hesap işleri, hazırlanması ve rapor edilmesini yapmak ve yaptırmak. 3. Her türlü yapıların, turistik tesislerin,sportif tesislerin, fabrikaların, inşaatların, yolların, köprü ve oto yolların, baraj ve göletlerin, telefon tesislerinin, enerji nakil hatları, doğalgaz hatları inşaatı, doğalgaz tesisleri ile uluslar arası inşaat, parkların, pazar yerlerinin, panayır yerlerinin, bahçelerin elektrik tesisat sistemleri ile ilgili plan, proje, mühendislik, danışmanlık, teknik müşavirlik işleri projelerini, keşif, hakediş, kesin hesap işleri, hazırlanması ve rapor edilmesi, işlerinin yapmak, ihalelerine iştirak etmek, taahhüt işleri deruhte etmek, her türlü elektrik tesisat malzemelerinin, trifaze elektrik tesisat malzemelerinin , elektrik sayaçlarının, elektrik sigortalarının, şalterlerin, komütatörlerin, anahtarların, prizlerin, topraklamaların, her türlü lambaların, elektrik kumanda tablolarının , elektrik kablolarının, tesisat borularının, alım satımı, ithal ve ihracı, elektrik sanayinin gerektirdiği bilcümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, her türlü elektrik tesisat sistemlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, 4. Elektronik sanayinin gerektirdiği bilcümle yatırım, tasarruf, faaliyetlerde bulunmak, her türlü elektronik malzemelerin,elektronik ürünlerin,elektronik devre kapayıcılarının,elektronik devre açıcılarının,dirençlerin,elektronik paketlerin,elektronik kumanda cihazlarının,elektronik cihazların, elektronik cihaz ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: CEVİZLİ MH.TUGAY YOLU CD. OFİSİM İSTANBUL SİT.NO:20A/41 MALTEPE