Çukurova Balkon

Nurol GYO 2017 hesap dönemi için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Nurol GYO 2017 hesap dönemi için bağımsız denetim şirketini seçiyor! Nurol GYO 2017 hesap dönemi için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Nurol GYO PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi.


Açıklama:

Yönetim Kurulu'muzun 2017/7 sayılı aldığı karar uyarınca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

        


Saygılarımızla.