Nurol GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Nurol GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor! Nurol GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi genel kurulun onayına sunacak...Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı bağımsız denetim şirketi seçimi hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

Nurol GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulu'muzun 2019/14  sayılı aldığı karar uyarınca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla