Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi, Nuh Usal ve Nurettin Türkdal ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Kartal, Yalı Mahallesi, Topselvi Caddesi, Mai Residence Ofis'te kuruldu.Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi, Nuh Usal ve Nurettin Türkdal ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Kartal, Yalı Mahallesi, Topselvi Caddesi, Mai Residence Ofis'te kuruldu. 


Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT   a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI  a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.    EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ  a. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. b. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü pazarlama işlerinin yapılması mümessillik, acentelik bayilik alınması ve verilmesi dağıtım ağı ve bayilikler kurmak, bu çerçevede araç filoları oluşturmak, bu amaçla araç satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri satın almak ve vermek. Şirket konusu ile ilgili reeksport ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirket içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yan şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabili


Nusal İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Yalı Mahallesi, Topselvi Caddesi, Mai Residence Ofis B Blok No:100 Kat:8 Daire: 58