Nusret Gökçe'den yeni şirket!

Nusret Gökçe'den yeni şirket!

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk’in de ortaklarından olduğu ünlü et restoranı Nusr-et’in bir diğer ortağı Nusret Gökçe bugün yeni bir şirket kurdu. 


Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk’in de ortaklarından olduğu ünlü et restoranı Nusr-et’in bir diğer ortağı Nusret Gökçe bugün 50 bin TL sermaye bedeli ile yeni şirket kurdu. 

Son dönemlerin fenomen ismi olmayı başaran Nusret Gökçe inşaat ve turizm sektörüne adım attı. Nusret Gökçe Beşiktaş'ta Nusret Turizm Yatırım Anonim Şirketi'ni kurdu. 

Erzurum'da külliye yaptırdı

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında ün elde eden et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde külliye inşa ettirdi. Külliye 2018 Haziran ayında açıldı. 

Paşalı köyünde 4 bin metrekare üzerine yaptırılan külliye yaklaşık 4,5 milyon liraya mal oldu. Külliye cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden meydana geliyor. 

Nusret Turizm Yatırım Anonim Şirketi'nin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
Her türlü restoran, cafe, lokanta, bar, eğlence yerleri, gece kulüpleri ve benzeri tesisler ile bunların birden fazlasının oluşturacağı tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, kurulu olanları devir alır, devreder ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. Turizme yönelik ve/veya turizm haricinde, her nevi otel, motel, kafeterya, restoran, cafe, büfe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, plaj, yüzme havuzu, sportif tesisler, gazino, lokanta, kafeterya, gece kulüpleri, gerekli mercilerden izin almak kaydıyla bar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir. Her nevi alkollü ve alkolsüz içeceklerin ilgili mercilerden ruhsat müsaade alınarak ithali ihracı dahili satışını yapabilir. Otel, motel, gazino, eğlence yerleri, gece kulübü ve benzeri tesisler için yurtdışından gerekli teknik eleman , müzisyen vesaireyi getirip çalıştırabilir. Otel, motel, gazino, eğlence yerleri, gece kulübü ile benzeri tesisler için gerekli bilcümle mefruşatı üretebilir. Turistik otel, motel, gazino, eğlence yerleri ve benzeri tesislere bahşedilecek olan her türlü imtiyaz ve muafiyetlerden, haklardan istifade için gerekli belge, vesika ve ruhsatları alabilir. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapabilir. Yemek üretim tesisleri kurabilir, kurulu olanları devir alabilir ve devredebilir. İthalat, ihracat, dahili ticaret taahhüt iç ve dış uluslararası mümessillik distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık yapabilir, bayilikler alabilir, verebilir, şubeler açabilir. Her türlü Ticari ve Sınai Yatırımlarda bulunabilir, bu amaçla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir, işbirliği yapabilir, gerektiğinde ortaklık, konsorsiyum veya şirketler kurabilir, yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir. Yerli ve yabancı, tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapabilir ticari işlerle ilgili sözleşmeler yapabilir, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve garantiler temin edebilir, yerel veya operasyonlarının finansman için ipotek ve kefalet anlaşmaları yapabilir ve gerekli olduğu takdirde garantiler verebilir. Yabancı finansal, sınai ve ticari şirketlerden ve kuruluşlardan borç alabilir. İhtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, patent, marka, model, alameti farika vesair maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve bunlar üzerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve işletme anlaşmaları yapabilir, Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinebilir, devredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflar yapabilir,kiralayabilir. Her türlü gerekli teçhizatı, makineyi, tesisatı ve nakliye aracını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, devralabilir, taşıyabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunların bayiliğini alabilir, Her türlü gerekli lisans ve izinleri alabilir, ihalelere katılabilir, Personel istihdam edebilir, Yerli veya yabancı üçüncü kişilerle lisans, know-how, teknik destek, franchise, marka, logo ve diğer fikri ve sınai haklar ile ilgili sözleşmeler yapabilir; her türlü marka, logo, ticaret ünvanı, know-how, patent ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kiralayabilir, satabilir, bunlarla ilgili her türlü formaliteyi yerine getirebilir, Her türlü taşınır ve taşınmazı satın alabilir, devralabilir, satabilir, devredebilir, finansal kiralamaya konu edebilir, kiralayabilir, muhafaza edebilir veya herhangi bir şekilde kullanabilir, bunlarla ilgili tüm formaliteleri yürütebilir, borçlarının teminatı olarak taşınır malları üzerinde rehin ve taşınmaz malları üzerinde ipotek ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edebilir, bunları terkin ettirebilir, alacaklarının teminatı olarak üçüncü kişilere ait taşınmaz mallar ile ticari işletmeler üzerinde kendi lehine ipotek, sınırlı ayni hak ve rehin hakkı tesis ettirebilir, üçüncü kişilere ait taşınmazlar üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir; bunları terkin edebilir, gerektiğinde sayılan hakları tapu sicil ve ilgili diğer sicillere tescil ve terkin edebilir. Dahilde ve hariçte bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir ve muhabirlikler, acentalıklar mümessillikler ve şirketler kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, gerçek ve tüzel kişileri devralabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilebilir. Kefil olabilir. Üçüncü kişinin borcu için garanti verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Nusret Turizm Yatırım Anonim Şirketi adres: Etiler Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Etiler Apt.No:104 Beşiktaş 


Nusret'in Erzurum'daki külliyesi açıldı!

İşte Nusret Gökçe'nin doğduğu ev!

Öznur YASLI İKİER/Emlakkulisi.com