Odunpazarı'da 18 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Odunpazarı'da 18 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Odunpazarı'da 18 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Eskişehir 1. İcra Dairesi Müdürlüğü, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yassıhöyük Mahallesi, 125 ada, 14 parseldeki 28 bin 784,67 yüz ölçümlü arsa vasfındaki fabrika ve idari binayı 18 milyon TL'ye icradan satıyor...


Eskişehir 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yassıhöyük Mahallesi, 125 ada, 14 parseldeki 28 bin 784,67 yüz ölçümlü arsa vasfındaki fabrika ve idari bina 18 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 20 Ocak 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ
2019/67 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yassıhöyük Mahallesi,125 ada,14 parsel, 28.784,67 yüz ölçümlü Arsa vasfındaki taşınmaz, Organize Sanayi Bölgesi, 32 .Cadde,19 sokak, No.27/A Odunpazarı/Eskişehir adresinde bulunmaktadır.
Taşınmaz şehrin sanayi bölgesindedir.Sosyal ihtiyaçların uzak mesafelerden karşılandığı şehrin ticari faaliyet alanlarına uzak konumdadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Şehir merkezine (valilik) 14.000 m, Şehirlerarası Otobüs terminaline 11.500 m,Şehir Hastahanesine 8.000 m, Eskişehir-Ankara çevre yoluna 4.300 m ,Teknoloji Bulvarına 2.300 m ,Küçük Sanayi Sitesine 5.300 m mesafededir. Ulaşım bulunduğu bölgedeki güzergahta yer alan otobüs,minibüs ve özel servis ile sağlanmaktadır. Belediye Hizmetlerini tamamından, doğal gaz su ve elektrik hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Taşınmazın bulunduğu bina 24 m genişliğindeki 19 caddesi ve 14 m genişliğindeki 32 .cadde cephelidir.Taşınmaza giriş 19 cadde üzerindedir. OSB tarafından 05/02/2015 tarihinde onaylanan mimari projeye göre parsel üzerinde zemin kat 460,00 m2,1 kat 460,00 m2 olmak üzere toplam 920,00 m2 alanlı idari bina,zemin katta 86,74 m2 alanlı depo,asma katta 506,14 m2 depo,asma katta 195,77 m2 alanlı açık ofis 8,641,46 m2 alanlı fabrika sahasından oluşan taşınmazın zemin kat toplam alanı 9.188,40 m2 dir. Asma katın toplam alanı 1.161,91 m2 dir. Ancak bilirkişi refakatinde yapılan kıymet takdiri esnasında yerinde yapılan incelemede ruhsat ve eki projesine aykırı olarak idari binanın bulunduğu 15-15 aksının hemen yanına ilave olarak aks ile inşaat yapılmıştır.Fabrika alanı içerisinde kalan bu alan bodrum kat ile birlikte yaklaşık 675,00 m2 dir. Ayrıca toplam alanı 745,00 m2 dir. Ayrıca parsel üzerinde 20,00 m bekçi kulübesi yer almaktadır. Parsel üzerinde yer alan yapıların toplam inşaat alanı 11.790,31 m2 dir.
Taşınmazın zemin katı ,idari bina 460,00 m2,Depo 86,74 m2,Fabrika sahası 8.641,46 m2 den oluşmaktadır. Zemin kat toplam alanı 9.188,40 m2 dir.
Asma katta 460,00 m2 alanlı idari bina 86,74 m2 alanlı açık ofis, 506,14 m2 alanlı depo yer almaktadır. Taşınmazın toplam alanı 10.350,31 m2 dir. Bina taşıyıcı sistemi, Prefabrik betonarmedir. Çatı kaplaması prefabrik kiriş üzeri trapez saç kaplamadır. Prefabrik kolon üzeri 12 cm panel ve dış cephe kaplama bulunmaktadır.Taban kaplaması hazır yapı elamanlarıdır. Parselin etrafı beton direk üzeri kafes telle çevrilmiştir.Tesisin saha betonu, peyzaj ve çevre düzenlemesi kısmen tamamlanmıştır.
Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde iki katlı idari bina ve Fabrika yapısı vardır.
İdari bina 2 katlı olup, zemin kat ve 1 kattan oluşmaktadır.Zemin kat alanı yaklaşık 460,00 m2,1 kat alında yaklaşık 460,00 m2 olmak üzere toplam alanı 920,00 m2 dir. İdari bina betonarme karkas sistemde yapılmıştır.İdari binasında idare girişi olarak kullanılan alüminyum doğramadan yapılmış fotoselli kapı yer almaktadır. Zemin katta giriş fuaye bölümü,sol tarafta idari şef odası, eğitim odası, bay ve bayan wc,revir ,iş güvenliği uzmanı odası , bay ve bayan soyunma odaları ve wc ,gidiş kısmının sağ tarafında ise asma kata çıkış merpeni,yemekhane ve mutfak yer almaktadır.1 katta ise ofis, bekleme salonu genel müdür odası,müdür odası,toplantı salonu,bay ve bayan wc,arşiv odası , bilgi işlem odası çay ocağı,kazan dairesi,muhasebe ve açık ofis yer almaktadır.
İdari binada toplantı ve yönetim odaları halıfleks, diğer zeminler seramik kaplıdır. İdari bina duvar bölüntüleri alçımen ve alüminyum ve camdan oluşan bölme sistemleri ile yapılmıştır.Duvarlar saten alçı üzeri plastik boyalıdır. Üst kata çıkan merpen basamakları mermer kaplı, merpen korkulukları demir doğrama küpeşteler ise ahşaptır. Tavanlar alüminyum asma tavan kaplama olup,spot aydınlatma kullanılmıştır.mutfak bölümünde alt ve üst mutfak dolapları vardır.dış mekana bakan pencereler alüminyum doğramadır. İdari binanın dış cephesi alüminyum giydirme cephe kaplıdır.Kapılar ahşaptır. WC kabin bölümleri kompakt lamineden yapılmıştır.Her wc de hilton lavabo kullanılmış olup, duvarlar seramik kaplıdır.Yukarı kata çıkış merpenleri mermer kaplı olup, merpen korkulukları alüminyum doğramadır.
Fabrika sahası yüksek tavanlı prefabrik sistemde inşa edilmiştir.
Zeminler endüstriyel şap,duvarlar ve tavanlar sandviç panel, taşıyıcı sistem prekansttır. Fabrikaya ait 3 adet yükleme kapısı ve 4 adet tahliye kapısı vardır.Yükleme kapısının bulunduğu alanda hidrolik asansör yer almaktadır.
Fabrika içeresinde ham madde deposu, ham madde hazırlama karışım bölümü vardır, bakım atölyesi, laboratuvar, idari ofis bölümü yer almaktadır. Kompresör odası, aktivite odası, jeneratör odası, alçak gerilim odası, orta gerilim odası, trafo yardımcı atölyeler hattı, malzeme, mamul ve yan mamul depoları vs bölümlerinden oluşmaktadır.
Fabrikaya ait jeneratör,trafo kompresör üniteleri, fabrika binası dışında yer almaktadır.
Saha içerisinde 2 adet 70 m2, 3 adet 100 m2, 1 adet 105 m2,1 adet 200,00 m2 çelik konstrüksiyonları yapılmış, dış kısmı alüminyum levhadan kaplanmış, stok alanları mevcuttur. Bu alanlar basit yapı tarzında olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan, 2019 yılı Yapı yaklaşık birim maliyet cetveline göre 2 sınıf B Grubu yapıdır.
Taşınmaz hafif eğimli bir coğrafyada olup, 4 kenarı düzgün bir geometriden oluşmaktadır. Taşınmazın etrafı kısmı olarak tel çitle sınırlandırılmıştır.Tesis genel olarak bakımlı ve faal vaziyettedir. Prefabrik yapı tarzında yapılan yapı entegre sanayi tesisi niteliğine sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 2019 yılı yaklaşık birim maliyet cetveline göre IV. Sınıf A grubu yapıdır.Yapının yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının % 6 olacağı tespit edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde yer alan zemin + 1 kattan oluşan yapının toplam alanı 11.045,31 m2 olup,4 sınıf A grubu yapı olarak maliyet hesabına dahil edilmiştir.Yapının 2014 yılında yapıldığı tespit edildiğinden ana yapının yaşı mevcut durumu dikkate alınarak yıpranma oranı % 6 olarak belirlenmiştir. Maliyet hesabı entegre tesis niteliği dikkate alınarak yapıldığından, tesis içerisinde yer alan tüm elektrik, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, ısıtma tesisatı, peyzaj vs m2 değerin içerisinde yer almaktadır.
Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde yer alan arsanın konumuda dikkate alınarak m2 değerinin 150,00 TL/ m2 olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın vasfı ,yapı sınıfı ,yıpranma durumu,imar durumu ,sosyal hizmet alanlarına ve ticari alanlara mesafesi,ulaşım durumu,şehrin sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede olması,piyasadaki arz ve talep dengesi,Eskişehir ili, inşaat ve Sanayi sektörünün duru vb. Olumlu -olumsuz değer artırıcı ve düşürücü unsurlar ve aynı mevkiideki rayiçler de dikkate alınarak,incelenmiş olan taşınmazın değerinin 2019 yılı itibariyle piyasa alım satım değerinin 18.000.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Taşınmazın tapu kaydında :5807 Sayılı Kanunun 3 maddesine göre taşınmazın icra yolu ile satışı dahil, 3 kişilere devrinde, OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı, satışına karar verilen taşınmazın İcra yolu ile satışı halinde Bakanlık ve OSB alacaklarının önceden ödenmesi koşulu ile bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapabilir.Satış ilanında Kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazın sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek ve tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. 5807 sayılı kanunun 4.maddesine göre katılımcılara geri alım şerhi kaldırılarak tapu alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcıların vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır."şerhi bulunmaktadır.
"İşbu taşınmazın Eskişehir Sanayi Odası Organize sanayi Bölgesi adına Organize Sanayi Bölgesi amacında kullanmak üzere 4562 sayılı kanunun 4. maddesine göre satılmıştır. Söz konusu taşınmaz satış amacı dışında kullanılamaz "şerhi vardır.
İhaleye gireceklerin Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk görüşü alarak ve buna ilişkin belge sunarak girmesi gerekmektedir.
İmar Durumu : Var .Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilen imar formülüne göre 1/1000 ölçekli OSB Uygulama İmar planı kapsamında Sanayi alanına isabet etmekte olup,ayrık nizam,KAKS 0,70,H.Max Serbest (Üretim teknolojisi gerekiyorsa) biçimindedir.
Kıymeti : 18.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir .
1. Satış Günü : 20/01/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/67 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.