Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cihan Sevindik tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 26 Mayıs'ta kuruldu.Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cihan Sevindik tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 26 Mayıs'ta kuruldu. 

 

Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR; a- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, turistik tesisler tatil köyleri, köprü, liman, sondaj kuyusu, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatını yapmak. c- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, alt yapı, üst yapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. f- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. h- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. İ- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. j- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k- Kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarını ve parselasyon planlarını yapmak. l- Islah-imar planlarının yapımını ve uygulama işlemlerini yapmak. m- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. n- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir.Her türlü gayrimenkuller alabilir satabilir. o- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler alabilir, yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliğinde bulunabilir, şirket kurabilir, mevcut şirketlere şerik veya hissedar olabilir.Depo laboratuvar, satış yeri,irtibat bürosu, yazıhane açabilir, kiralayabilir. 

 

Ofis Pan Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi, Rüştiye Sokak, Rengin Apartmanı, 27/giriş kat.